Sukces naukowców z UMCS

31 stycznia br. Naukowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki trzech konkursów na projekty badawcze: SONATA BIS, HARMONIA i MAESTRO. Z przyjemnością informujemy, że wśród zwycięzców konkursu MAESTRO znajduje się prof. dr hab. Wiesław Gruszecki z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Otrzymał 1 978 800 zł na realizację projektu „Mechanizmy molekularne regulacji fotosyntetycznej funkcji antenowej roślin”.

W tym samym konkursie nagrodzono również projekt pt. „Spiralne światłowody fotoniczne do zastosowań w metrologii i komunikacji optycznej” prof. dra hab. inż. Wacława Urbańczyka z Politechniki Wrocławskiej. Na Wydziale Chemii UMCS będzie realizowana część ww. projektu - pod kierownictwem dra Pawła Mergo, pracownika naszego Uniwersytetu. 

MAESTRO to najbardziej prestiżowy z konkursów ogłaszanych przez NCN. Przeznaczony jest dla doświadczonych naukowców, którzy chcą prowadzić pionierskie badania naukowe wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która publikowała swoje wcześniejsze prace w uznanych czasopismach naukowych, kierowała innymi badaniami sfinansowanymi na drodze konkursowej, a także aktywnie uczestniczy w życiu środowiska naukowego. W tegorocznej edycji konkursu finansowanie otrzyma 14 z 88 nadesłanych wniosków (w trzech kategoriach).

Prof. dr hab. Wiesław Gruszecki kieruje Zakładem Biofizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS. Jest laureatem programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP), gdzie realizował projekt „Molecular Spectroscopy for BioMedical Studies”. Zespół prof. Gruszeckiego pobił też światowy rekord rozdzielczości w mikroskopii podczerwieni oraz odkrył nową metodę obrazowania molekularnego opartą na efekcie foto-termicznym. Wyniki zostały ogłoszone w renomowanych czasopismach naukowych - „Nanoscale” i „Analytical Chemistry”. Profesor jest także tegorocznym laureatem Nagrody Naukowej im. Marii Curie.

Dr Paweł Mergo jest kierownikiem Pracowni Technologii Światłowodów na UMCS i specjalistą od technologii oraz metrologii światłowodów specjalnych. Doświadczenie zdobywał w Polsce, jak i za granicą, na stażach naukowych m.in. na Quebec University w Kanadzie oraz Vrije Universitaet Brussel w Belgii.

    Informacje prasowe

    Data dodania
    31 stycznia 2017