Środowiskowy Konkurs Krasomówczy na WPiA UMCS

Studenckie Koło Naukowe Prawników, działające na Wydziale Prawa i Administracji UMCS, zaprasza na 45. Środowiskowy Konkurs Krasomówczy, który odbędzie się 14 marca 2017 r. w Auli Uniwersyteckiej WPiA UMCS w Lublinie o godz. 16:00.

Konkurs, który jest organizowany przez Koło nieprzerwanie od 1973 r., cieszy się uznaniem i renomą w lokalnym środowisku prawniczym oraz pozwala rozwinąć przydatne w zawodzie prawnika umiejętności autoprezentacji i publicznego przemawiania.

Uczestnikami konkursu są studenci Wydziału Prawa i Administracji UMCS, którzy ukończyli co najmniej I rok studiów jednolitych magisterskich lub I rok studiów licencjackich. Wygłoszą oni mowę końcową w sprawie karnej, cywilnej oraz sądowo-administracyjnej w oparciu o przygotowane wcześniej kazusy, stworzone na podstawie rzeczywistych akt sprawy.

W skład jury wchodzą pracownicy naukowo-dydaktyczni WPiA UMCS, przedstawiciele lubelskich instytucji wymiaru sprawiedliwości oraz samorządów prawniczych. Dla laureatów przewidziane są wartościowe nagrody rzeczowe i pieniężne.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Wstęp na konkurs w charakterze słuchacza jest wolny i nie wymaga rejestracji.

    Informacje prasowe

    Data dodania
    9 marca 2017