Spotkanie opłatkowe Centrum Języka i Kultury Polskiej UMCS - 15.12.2017 r.

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS organizuje tradycyjny opłatek wigilijny dla słuchaczy i zaproszonych gości. Uroczystość odbędzie się 15 grudnia br. o godz. 18.00 w Stołówce Akademickiej KUL „Mensa Academica” przy Al. Racławickich 14 w Lublinie.

Z tej okazji, studenci CJKP przygotowali Jasełka i koncert kolęd. W tym roku akademickim, Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS kształci studentów z Arabii Saudyjskiej, Białorusi, Chin, Kazachstanu, Litwy, Rosji, Syrii, Ukrainy i Węgier, którzy przyjechali do naszego kraju, aby poznać jego język i kulturę oraz przygotować się do podjęcia studiów w języku polskim.

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS istnieje od 1991 roku. Do jego głównych zadań należy: kształcenie w zakresie języka i kultury polskiej osób mieszkających poza granicami Polski, opracowywanie oraz wydawanie skryptów i podręczników z tego zakresu, a także prowadzenie badań naukowych nad językiem i kulturą polską.

    Informacje prasowe