Rekrutacja na UMCS - dodatkowe informacje

Zakończyła się rejestracja kandydatów na większości kierunków studiów pierwszego stopnia oraz na studia jednolite magisterskie prowadzone na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Zostały ogłoszone listy rankingowe oraz osób zakwalifikowanych na studia, informacja o wynikach pojawiła się również na kontach kandydatów w systemie IRK.

Na kierunkach, na których prowadzona jest jeszcze dodatkowa rekrutacja, pozostało od kilku do kilkunastu wolnych miejsc. Przewidujemy także, że - jak co roku - duży ruch w systemie internetowej rejestracji kandydatów odnotujemy we wrześniu, zwłaszcza gdy zostaną ogłoszone wyniki poprawkowej matury.

Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowych wyników rekrutacji. Cieszy nas niesłabnące zainteresowanie naszą ofertą kształcenia oraz wysoka liczba rejestracji – w tym także przez cudzoziemców. Rozszerzyliśmy ofertę dla osób zainteresowanych anglojęzycznymi ścieżkami kształcenia, a także wzmocniliśmy dostępne już kierunki poprzez utworzenie na nich nowych, praktycznych specjalności.

Cieszymy się również, że możemy docenić absolwentów szkół ponadgimnazjalnych rozpoczynających naukę na naszej Uczelni i jednocześnie posiadających osiągnięcia zdobyte jeszcze w szkole. W ramach Własnego Funduszu Stypendialnego mają oni bowiem szansę uzyskać dodatkowe wsparcie finansowe już od pierwszego roku kształcenia na UMCS.

Przypominamy, że podczas tegorocznej rekrutacji największym zainteresowaniem kandydatów (pod względem liczby rejestracji) cieszyły się: Finanse i rachunkowość, Prawo, Psychologia, Anglistyka, Logistyka, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Informatyka i Ekonomia.

Natomiast pod względem liczby osób przypadających na jedno miejsce w czołówce były: Psychologia – 9,3 osób na jedno miejsce; Anglistyka – 6,6 osób na jedno miejsce; Finanse i rachunkowość – 5,7 osób na jedno miejsce; Jazz i muzyka estradowa – 5,5 osób na jedno miejsce; Lingwistyka stosowana, profil angielski z niemieckim –  5,2 osoby na jedno miejsce; Biologia, specjalność biologia medyczna – 5,2 osoby na jedno miejsce; Pedagogika – 5 osób na miejsce; Logistyka –  4,8 osób na jedno miejsce; Lingwistyka stosowana, profil angielski z hiszpańskim –  4,8 osób na jedno miejsce oraz Biotechnologia –  4,5 osób na jedno miejsce.

Aktualnie otwarta jest rejestracja na studia stacjonarne I stopnia na kierunkach:

Administracja
Administracja publiczna, Wydział Zamiejscowy Puławy
Archeologia
Architektura informacji
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
Biology, Specialization: Medical Biology
Chemia, specjalność: Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej
Chemia techniczna, Wydział Zamiejscowy Puławy studia inżynierskie
e-Edytorstwo i techniki redakcyjne
Europeistyka
Filologia polska
Filozofia
Fizyka
Fizyka techniczna studia inżynierskie
Germanistyka
Geografia
Geoinformatyka
Gospodarka Przestrzenna
Historia
Inżynieria nowoczesnych materiałów studia inżynierskie
Kognitywistyka
Kreatywność społeczna
Politologia
Rusycystyka
Socjologia
Społeczeństwo informacyjne
Stosunki międzynarodowe
Tourism Management
Turystyka historyczna
Ukrainistyka
Zarządzanie w politykach publicznych 

Cały czas trwa także rekrutacja na poszczególne kierunki studiów II stopnia oraz na studia niestacjonarne.
Szczegółowe zasady przyjęć oraz terminy zakończenia naborów znajdują się w opisach poszczególnych kierunków na stronie - www.irk.umcs.pl.

    Informacje prasowe

    Data dodania
    26 lipca 2018