Promocje doktorskie na UMCS

30 czerwca br. (czwartek) o godz. 16.00 w Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS (Plac Marii-Curie Skłodowskiej 5, Lublin) odbędą się uroczyste promocje doktorów i doktorów habilitowanych. Wydarzenie ma szczególny charakter, jest bowiem końcowym, najbardziej miłym akcentem wieloletniego trudu doktorów i opieki naukowej promotorów.

Tego dnia 22 osoby uzyskają stopień naukowy doktora habilitowanego i tym samym Uniwersytet osiągnie liczbę 1327 doktorów habilitowanych wypromowanych w swojej ponad 78-letniej historii. W tej grupie pracowników rozwój jest najbardziej ceniony, ponieważ doktorzy habilitowani powiększają kadrę samodzielnych pracowników nauki - to świadczy o randze naukowej oraz prawidłowym rozwoju naszej Uczelni.

Drugim momentem świadczącym o rozwoju naukowym w Uniwersytecie są wyniki w zakresie kształcenia doktorów. Podczas uroczystości wypromowanych zostanie 75 doktorów, a tym samym dorobek Uniwersytetu od początku jego istnienia osiągnie liczbę 4605 doktorów.

Zgodnie z tradycją akademicką, uroczyste ślubowanie odbędzie się w języku łacińskim. O oprawę muzyczną uroczystości zadba Chór Akademicki oraz Chór Instytutu Muzyki pod dyrekcją prof. Małgorzaty Nowak.

    Informacje prasowe

    Data dodania
    28 czerwca 2022