Prestiżowa konferencja międzynarodowa na UMCS oraz jubileusz pracy prof. Wiesława Krajki

W dniach 20-23 czerwca 2022 roku odbędzie się VII Konferencja Conradowska pn. „Polskie ślady Josepha Conrada” zorganizowana przez Instytut Neofilologii UMCS w ramach międzynarodowego programu badań nad Conradem realizowanego przez lubelską uczelnię oraz Columbia University Press w Nowym Jorku. Inicjatywa została objęta patronatem honorowym Parlamentu Europejskiego.

Tegoroczna edycja wydarzenia będzie dedykowana prof. Wiesławowi Krajce (emerytowanemu nauczycielowi akademickiemu UMCS i redaktorowi serii monografii pn. Conrad: Eastern and Western Perspectives, wydawanych przez UMCS i Columbia University Press) z okazji 50-lecia jego pracy naukowo-dydaktycznej oraz publikacji trzydziestu tomów ww. serii. 

Uroczysta inauguracja wydarzenia odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 20 czerwca, o godz. 10:00 w Trybunale Koronnym (Rynek 1, Lublin). Serdecznie zapraszamy Państwa dziennikarzy. Prof. Krajka, główny inicjator i organizator wydarzenia, będzie udzielał szczegółowych wywiadów i informacji zainteresowanym redakcjom po części formalnej, od godz. 11:00.

W pozostałych dniach obrady konferencyjne przeniosą się do budynku Wydziału Filologicznego UMCS (Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, sale 9, 18 i mała aula). Towarzyszyć im będzie wyjazd studyjny uczestników konferencji śladami Josepha Conrada i bohaterów jego opowiadania pt. „Książę Roman” (Lublin, Lubartów, Kozłówka).

W konferencji weźmie udział kilkudziesięciu badaczy z 14 krajów (Chiny, Francja, Indie, Iran, Japonia, Kanada, Niemcy, Polska, Turcja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy). Wygłoszonych zostanie 50 referatów naukowych w języku angielskim dotyczących różnych aspektów i kontekstów twórczości Josepha Conrada. Problematyka konferencji wyrasta z wieloletnich badań naukowych prowadzonych wcześniej w Instytucie Anglistyki, a później Instytucie Neofilologii UMCS. Jest ona bardzo ważna dla kultury polskiej, bowiem J. Conrad jest najbardziej popularnym na świecie pisarzem, który wywodzi się z naszego kraju, a jego twórczość stanowi udaną transmisję narodowego etosu i mentalności na skalę globalną. Jest jednym z największych pisarzy: nie tak wielkim jak William Szekspir, ale na pewno równie międzynarodowym, czytanym i studiowanym na całym świecie. Jego wizje etyczne i polityczne (dotyczące np. mechanizmów władzy oraz korupcji imperialistów i polityków, aberracyjnej psychologii anarchistów i terrorystów czy patologicznej istoty rosyjskiej mentalności i tradycji politycznej) były aktualne przez całe ostatnie stulecie oraz są aktualne do dziś.

Prowadzony przez UMCS i Columbia University Press program badań nad twórczością Josepha Conrada jest autentycznie międzynarodowy w swym zasięgu, o czym świadczy lista badaczy, którzy wygłoszą referaty w tegorocznej konferencji, a także tych, którzy wygłosili je w poprzednich edycjach. Fenomen twórczości Josepha Conrada polega m. in. na niezwykłej otwartości na interakcję z rozmaitymi literaturami, kulturami i systemami myślenia, co w perspektywie badań komparatystycznych przynosi interesujące i oryginalne konstrukcje intelektualne.

www.conradcentre.umcs.eu

W załączniku przesyłam biogram i zdjęcie prof. Wiesława Krajki oraz grafikę konferencji.

Szczegółowych informacji o konferencji udziela jej komitet organizacyjny, e-mail: conradconference@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81 537 26 34.

    Informacje prasowe

    Data dodania
    17 czerwca 2022