Powstaje Centrum Badań nad Historią Regionalną i Lokalną - podpisanie porozumienia

Jutro, 5 lipca 2022 r., w sali 318 w Instytucie Historii UMCS (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A) nastąpi podpisanie trójstronnej umowy w sprawie powołania do życia Centrum Badań nad Historią Regionalną i Lokalną. W wydarzeniu wezmą udział: Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz JM Rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski. Akt podpisania umowy poprzedzi promocja najnowszej, na wskroś lubelskiej książki prof. Andrzeja Przegalińskiego pt. „Zanim do Lublina zawitał wielki przemysł. Zarys dziejów gospodarczych miasta w epoce międzypowstaniowej (1831-1836).” Początek spotkania autorskiego o godz. 12:00, natomiast podpisanie umowy - godz. 13:00.

Przedmiotem Porozumienia jest współpraca pomiędzy UMCS a Gminą Lublin oraz Województwem Lubelskim w zakresie powołania Centrum Badań nad Historią Regionalną i Lokalną. Uniwersytet odpowiada za powołanie i funkcjonowanie Centrum w ramach struktur organizacyjnych uczelni, a także koordynuje współpracę z przedstawicielami miasta i samorządu województwa. Porozumienie zakłada wspólną promocję realizowanych działań, udział w konferencjach naukowych oraz innych projektach naukowo-dydaktycznych związanych z Centrum, współpracę w zakresie prowadzonych badań przez pracowników Centrum oraz wzajemną politykę informacyjną. Ww. działania wpisują się realizację zapisów Strategii Lublin 2030 oraz Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku przy wykorzystaniu potencjału naukowo-badawczego Instytutu Historii UMCS.

    Informacje prasowe

    Data dodania
    4 lipca 2022