Patent dla UMCS

Miło nam poinformować, że Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie uzyskał patent na wynalazek „Moździerz laboratoryjny”. Wynalazek ten wraz z niezbędną dokumentacją został opracowany przez dra inż. Miłosza Hubera z Zakładu Geologii i Gleboznawstwa UMCS.

Wynalazek służy do kruszenia próbek skał zwięzłych w warunkach laboratoryjnych, z jednoczesnym sortowaniem frakcji poddawanych dalszej obróbce i badaniom. Rozdrabnia on próbki o zróżnicowanej wielkości i twardości. Obecnie stosowane moździerze nie pozwalają na sortowanie materiału w czasie jego kruszenia. Celem było więc skonstruowanie moździerza umożliwiającego sortowanie materiału w trakcie procesu jego kruszenia, co skutkuje zachowaniem pełnego składu sedymentacyjnego oraz fizykochemicznego próbki.

Jednocześnie informujemy, że w tym roku przypada jubileusz 20-lecia badania Arktyki przeze dra inż. Hubera. Jego pierwsza wyprawa naukowo-badawcza miała miejsce w 1999 r. Od tego momentu odbyło się aż 27 wypraw, które zaowocowały wieloma wspólnymi badaniami.

Wyprawa na Półwysep Kola fot. M. Huber

    Informacje prasowe

    Data dodania
    6 maja 2019