Obchody Jubileuszu 50-lecia Ogrodu Botanicznego UMCS - zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w najbliższym Zjeździe Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce oraz towarzyszącej mu ogólnopolskiej konferencji, organizowanych w ramach obchodów Jubileuszu 50-lecia Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie. Wydarzenie potrwa od 9 do 11 czerwca br. i odbywać się będzie zarówno w Dworku Kościuszków na terenie Ogrodu Botanicznego UMCS przy ul. Sławinkowskiej 3, jak i w Centrum Konferencyjnym Hotelu Victoria (ul. Narutowicza 58/60).

Ogród Botaniczny UMCS został założony w 1965 roku. Położony jest w dolinie rzeki Czechówki i obejmuje jej fragment oraz przylegające od strony zachodniej zbocze przecięte trzema lessowymi wąwozami, a także część płaskowyżu. Różnice wysokości między najniżej i najwyżej położonymi punktami wynoszą około 40 m. Areał Ogrodu to 21,25 ha o liczbie taksonów 6700. Zbiory roślinne Ogrodu wykorzystywane są do celów dydaktycznych i edukacyjnych oraz naukowo-badawczych realizowanych przez pracowników i studentów uczelni lubelskich. Na terenie Ogrodu przeważają gleby płowe pochodzenia lessowego; na zboczach występują gleby brunatne erodowane, a w obniżeniu - gleby aluwialne.

Szczegółowy znajdują się na stronie: http://www.umcs.pl/pl/ogrod-botaniczny.htm

Dodatkowych informacji udziela p. Błażej Maciorowski: botanik@hektor.umcs.lublin.pl, tel. 81 743 49 00.

 

 

    Informacje prasowe

    Data dodania
    5 czerwca 2015