Nocne korki z WOS-u, czyli wielka powtórka do matury!

Informujemy, że 8 marca br. od godziny 16.00 w Auli im. I. Daszyńskiego na Wydziale Politologii UMCS (Plac Litewski 3) odbędą się „Nocne korki z WOS-u”, czyli powtórka do matury z zakresu szeroko pojętej wiedzy o społeczeństwie i historii najnowszej.

Wydarzenie będzie świetną okazją do utrwalenia i usystematyzowania wiedzy, zdobycia nowych umiejętności przydatnych do zadowalającego zdania egzaminu dojrzałości, jak również wyboru kierunku studiów w obszarze nauk społecznych. Jest to także forma skutecznej edukacji polegająca na łączeniu teorii z praktyką oraz sprawdzeniu się w sytuacji ekstremalnej, jaką jest nauka nocą. Dodatkowo uczestnicy będą mieli możliwość spotkania i poznania środowiska akademickiego UMCS oraz jego zwyczajów.

Podczas wykładów omówione zostaną następujące zagadnienia:
- „Władza samorządowa i partycypacja obywatelska”
- „Organy władzy wykonawczej w Polsce”
- „Wybory - od rejestracji komitetów do ciszy wyborczej”
- „Polska w Radzie Bezpieczeństwa ONZ”
- „Systemy rządów państw współczesnych”
- „Spory i konflikty we współczesnym świecie - rola mocarstw i organizacji międzynarodowych”

Zapisy na wykłady ruszają już dzisiaj. Chęć udziału można zgłaszać mailowo - politologia@politologia.pl do 7 marca br.

    Informacje prasowe

    Data dodania
    14 lutego 2019