Nietuzinkowe wydarzenie na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Zapraszamy na trzecią edycję Światowego Dnia Mokradeł, który w tym roku odbędzie się pod hasłem „Mokradła a bioróżnorodność”. Inicjatywa jest zaplanowana na 7 lutego 2020 r. o godzinie 9.00 na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.

Dzień Mokradeł obchodzony jest od 1997 roku, obecnie w blisko 100 krajach. W tradycję tę włącza się również Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Wydarzenie ma w szczególności aspekt edukacyjny i jest adresowane do uczniów szkół średnich oraz wszystkich, którzy związani są z tematyką terenów podmokłych. Należy podkreślić, że obszary mokradłowe mają nieocenione znaczenie w prawidłowym bilansie wodnym środowiska. Zwłaszcza teraz, gdy obserwujemy zachodzące zmiany klimatyczne, które dzieją się niemal na naszych oczach.

Możemy dostrzec, że w ostatnich latach, susze zbierają śmiercionośne żniwo. Jest to zagrożeniem dla naszego kraju. Widoczne są także inne ekstremalne zjawiska hydrometeorologiczne związane z przyspieszonym obiegiem wody w środowisku. Niektóre tereny w kraju cierpią w wyniku gwałtownych powodzi. Ochrona naturalnych mokradeł, które regulują bilans wodny pomaga zapobiegać wspomnianym zjawiskom. Obszary wodno-błotne pełnią też istotną rolę w pochłanianiu CO2 zawartego w atmosferze. Inną kluczową funkcją mokradeł jest także utrzymanie bioróżnorodności i ochrony cennych gatunków roślin i zwierząt.

Problematyka wspomnianych kwestii zostanie poruszona podczas licznych wykładów, warsztatów i czterech wystaw tematycznych, które odbędą się w ramach Światowego Dnia Mokradeł obchodzonego na WNoZiGP. Organizowane będą też konkursy wiedzy z atrakcyjnymi nagrodami.

    Informacje prasowe