Naukowiec UMCS laureatem konkursu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki 30. edycji konkursu START 2022. Prestiżowe stypendia otrzyma stu wybitnych młodych naukowców. Miło nam poinformować, że w gronie stypendystów znalazł się dr Szczepan Głodzik z Instytutu Fizyki UMCS (adiunkt w Katedrze Fizyki Teoretycznej).

Warto wspomnieć, że dr Szczepan Głodzik jest m.in. współautorem artykułu pt. „Topological superconductivity in a van der Waals heterostructure” opublikowanego w jednym z numerów prestiżowego czasopisma „Nature”. We współpracy z fińskimi naukowcami z uniwersytetów w Aalto i Helsinkach naukowiec pomyślnie zrealizował projekt wytworzenia nowego dwuwymiarowego nadprzewodnika, cechującego się nietrywialnymi właściwościami topologicznymi. Z kolei w lutym br. dr Głodzik otrzymał nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej. Nazwiska wyróżnionych poznano podczas gali z okazji Dnia Nauki Polskiej. Uczony z UMCS w swoich badaniach zajmuje się teorią materii skondensowanej, czyli zastosowaniem mechaniki kwantowej do opisu właściwości materiałów, takich jak topologiczne izolatory i nadprzewodniki.

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w kraju programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci programu otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł.

Stypendyści programu START są wybierani w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość ich dotychczasowego dorobku naukowego. Nagrodzeni w tym roku badacze zostali wybrani z grona niemal 800 kandydatów.

O stypendium ubiegać się mogą młodzi naukowcy do 30 r.ż. (lub starsi, jeżeli korzystają z regulaminowych możliwości przedłużenia), którzy wykazują się znaczącymi osiągnięciami badawczymi. Dorobek kandydatów – udokumentowany patentami lub publikacjami w uznanych polskich i zagranicznych periodykach naukowych – jest oceniany przez uczonych będących autorytetami w swoich dziedzinach. Na podstawie opinii zebranych na poszczególnych etapach oceny merytorycznej wyboru laureatów  dokonuje Zarząd Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. 

Na zdjęciu dr Szczepan Głodzik/fot. UMCS

    Informacje prasowe

    Data dodania
    12 maja 2022