Nagroda im. Oskara Kolberga dla Pisma Folkowego

Wydawane przez Akademickie Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, we współpracy ze Stowarzyszeniem Animatorów Ruchu Folkowego, „Pismo Folkowe” zostało Laureatem 45. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga w kategorii honorowej dla osób i instytucji działających na rzecz kultury ludowej.

Konkurs organizowany jest od 1974 roku, a jego celem jest nagrodzenie osób i organizacji, które wzorem Kolberga gromadzą i popularyzują wiedzę o kulturze tradycyjnej. Podejmowane działania mają służyć jej udokumentowaniu, opracowaniu naukowemu, ochronie i zachowaniu. Przyznawany medal jest najbardziej prestiżową formą wyróżnienia dla osób i instytucji zajmujących się propagowaniem folkloru.

W imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizatorem tego prestiżowego wydarzenia jest Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Muzeum Wsi Radomskiej (Oddział Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze) oraz Fundacją „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło z siedzibą w Warszawie. W skład jury tegorocznego konkursu weszli etnografowie, etnomuzykolodzy i twórcy ludowi reprezentujący wiele instytucji związanych z kulturą ludową.

„Pismo Folkowe” jest wydawane nieprzerwanie od 1996 roku (do roku 2014 jako Pismo Folkowe „Gadki z Chatki”), a siedzibą redakcji, od początku istnienia czasopisma, jest Akademickie Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka. Jego idea powstała w środowisku młodych entuzjastów tradycji skupionych wokół Orkiestry św. Mikołaja. Do końca 2019 roku wydano 145 numerów pisma. Przez 24 lata działalności kolejne publikacje stały się miejscem wymiany wiedzy, doświadczeń, wydarzeń i pasji odbiorców zainteresowanych zagadnieniami z zakresu etnologii i etnomuzykologii, kulturoznawstwa i antropologii kultury. „Pismo Folkowe” opisuje i upowszechnia przejawy kultury tradycyjnej kontynuowanej i rekonstruowanej oraz muzyki folkowej z całym jej kontekstem.

    Informacje prasowe