Nadanie tytułu doktora honoris causa UMCS prof. Jerzemu M. Brzezińskiemu

Rektor i Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie mają zaszczyt zaprosić na uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UMCS prof. Jerzemu Marianowi Brzezińskiemu – psychologowi, profesorowi Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Uroczystość odbędzie się w środę, 12 grudnia br., o godz. 12:00 w Auli Instytutu Pedagogiki UMCS (ul. Narutowicza 12, Lublin).

Profesor Brzeziński jest psychologiem, specjalizuje się w metodologii i diagnostyce psychologicznej oraz etyce badań naukowych. Jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Przez wiele lat pełnił w UAM funkcję dziekana Wydziału Nauk Społecznych, dyrektora Instytutu Psychologii oraz kierownika Zakładu Podstaw Badań Psychologicznych.

Przewodniczy także licznym komitetom i komisjom naukowym, jest członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych. Opublikował wiele prac naukowych, w tym m. in. „Metodologię badań psychologicznych” i „Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice”. Profesor od wielu lat współpracuje z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W załączniku znajduje się biogram prof. Brzezińskiego.

    Informacje prasowe

    Data dodania
    7 grudnia 2018