Międzynarodowe Sympozjum o Pierwiastkach Super-Ciężkich

Międzynarodowe Sympozjum o Pierwiastkach Super-Ciężkich to wydarzenie duże i ważne w skali światowej. Już sam fakt wybrania Kazimierza Dolnego na miejsce Sympozjum i naszego Uniwersytetu na współorganizatora tej konferencji, jest dobitnym świadectwem znaczenia badań prowadzonych w Katedrze Fizyki Teoretycznej UMCS oraz roli, jaką odgrywają pracownicy Zakładu Teorii Jądra Atomu w badaniach nad rozszerzeniem układu okresowego pierwiastków.

Tegoroczne spotkanie najwybitniejszych fizyków z całego świata zajmujących się tą problematyką, jest już trzecim z kolei. Poprzednie sympozjum z tej serii odbyło się w 2015 i było organizowane przez Texas A&M University, College Station TX w USA.

Konferencja zaczyna się w najbliższą niedzielę - 10 września o godz. 19.00 w hotelu Król Kazimierz (ul. Puławska 86, Kazimierz Dolny) i będzie trwała do 14 września. Uczestniczy w niej 89 fizyków z całego świata (USA, Japonia, Rosja, Francja, Niemcy, Finlandia, Szwajcaria, Belgia, Wielka Brytania, Australia, Nowa Zelandia) i 29 uczonych polskich. Pojawią się na niej odkrywcy nowych pierwiastków o liczbie porządkowej w układzie Mendelejewa od 104 do 118 w tym czterech, którym Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC) nadała nazwy: Nihonium (113Nh), Moscovium (115MC), Tennessine (117Ts) i Oganesson (118Og). Jest duża szansa, że w tym gronie mogą znajdować się przyszli laureaci Nagrody Nobla - mamy na myśli m.in. profesorów Jurija Oganessiana z ZIBJ w Dubnej, Sigurda Hofmanna i Gottfrieda Münzenberga z GSI w Darmstadt czy polskiego pioniera badań w tej dziedzinie: profesora Adama Sobiczewskiego z Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Warszawie.

Andrzej Baran, Andrzej Góźdź, Artur Dobrowolski, Jerzy Dudek, Wiesław Kamiński, Zdzisław Łojewski, Bożena Nerlo-Pomorska, Krzysztof Pomorski, Andrzej Staszczak, Michał Warda i Anna Zdeb - to fizycy z UMCS, którzy już od ponad 40 lat są zaangażowani w badania teoretyczne pierwiastków superciężkich i ich izotopów i mają na swoim koncie znaczące osiągnięcia.
Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Sympozjum jest prof. Michał Warda, a jego zastępcą prof. Michał Kowal z Narodowego Centrum Badań Jądrowych.


Strona www: http://she2017.ncbj.gov.pl/general-info/

    Informacje prasowe

    Data dodania
    7 września 2017