Konkursy UMCS w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki

W ramach tegorocznego Lubelskiego Festiwalu Nauki, którego głównym koordynatorem jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, zapraszamy uczniów i studentów do udziału w następujących konkursach:

"Filmowe Laborki" - konkurs na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska (wykonanego techniką dowolną), skierowany do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów wyższych uczelni.

Uczniu! Studencie! Masz pomysł na ciekawą prezentację dowolnego eksperymentu lub zjawiska fizycznego/chemicznego/biologicznego?
Nakręć krótki film i wygraj nagrody:
-2 tys. zł - nagroda główna za najlepszy film
-1 tys. zł - film o najwyższej wartości edukacyjnej
-1 tys. zł - najbardziej niekonwencjonalny film

Każdy Uczestnik może przedstawić jeden film, zrealizowany i zgłoszony indywidualnie lub zespołowo. Maksymalny czas nagrania wynosi 300 sekund.

Filmik należy umieścić na portalu YouTube.com (na swoje konto) z dostosowaniem ustawień prywatności i publikowania jako „Publiczne”. Opis powinien zawierać następującą informację: „Film nakręcony na konkurs – „Filmowe Laborki” www.umcs.pl/filmowelaborki”. Następnie, uczestnik konkursu przesyła łącze na adres: filmowe-laborki@poczta.umcs.lublin.pl. W temacie e-mail należy wpisać tytuł filmu, zaś w treści dane do kontaktu: imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, nazwę uczelni/szkoły, rok studiów/klasa.

Termin nadsyłania prac: do 20 sierpnia 2015 r.
Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości w serwisie internetowym: www.umcs.pl do (15 września 2015 r.). Wręczenie nagród oraz prezentacja nagrodzonych filmów odbędzie się podczas Lubelskiego Festiwalu Nauki.

"Kreacje-Innowacje" - konkurs na najlepszy projekt pokazujący w ciekawy sposób kierunek studiów, dziedzinę nauki lub badania prowadzone na lubelskich uczelniach. Prace powinny być ściśle powiązane z kierunkiem studiów reprezentowanym przez uczestnika konkursu - studenta szkoły wyższej z województwa lubelskiego.

Studencie! Pochwal się tym, co studiujesz i wygraj wspaniałe nagrody:
- 2 tys. zł - nagroda główna za najlepszy projekt
- 1 tys. zł - najbardziej innowacyjny projekt
- 1 tys. zł - najlepsza promocja uczelni, kierunku i nauki

Formą zgłoszenia konkursowego mogą być: prezentacja, film, poster, zdjęcie, konstrukcja, utwór muzyczny lub inna ciekawa kreacja, ściśle związana z kierunkiem studiów reprezentowanym przez uczestnika konkursu. Każdy student szkoły wyższej z województwa lubelskiego może przedstawić jeden projekt, który powinien być zrealizowany i zgłoszony indywidualnie. Gotowy projekt lub dokumentację zdjęciową w formie elektronicznej należy przesłać na adres: kreacje-innowacje@poczta.umcs.lublin.pl.
W temacie e-mail proszę wpisać tytuł projektu, zaś w treści dane do kontaktu: imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, nazwę uczelni, rok i kierunek studiów.

Termin nadsyłania prac: do 20 sierpnia 2015 r.
Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości w serwisie internetowym: www.umcs.pl (do 15 września 2015 r.) Wręczenie nagród oraz prezentacja nagrodzonych filmów odbędzie się podczas Lubelskiego Festiwalu Nauki.

Festiwal pod hasłem "Nauka drogą do Nobla" trwać będzie w dniach 19-25 września br. w Lublinie. Hasło i program nawiązują do symboliki i znaczenia Nagrody Nobla oraz postaci dwukrotnej noblistki i patronki naszego Uniwersytetu - Marii Skłodowskiej-Curie. Wśród proponowanych projektów znalazły się m.in. spotkania z noblistami i ich współpracownikami, wydarzenia kulturalne i artystyczne łączące naukę i sztukę, konkursy oraz gry naukowe, wystawy, pokazy i warsztaty.

Lubelski Festiwal Nauki to największy i najstarszy na Lubelszczyźnie festiwal naukowy prezentujący osiągnięcia i projekty badawcze realizowane przez lubelskie szkoły wyższe i lokalne ośrodki naukowe. Promuje ideę otwartego uniwersytetu, daje możliwość wymiany doświadczeń, przyczynia się także do integracji i współpracy środowiska naukowego. Z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, na stałe wpisując się zarówno w kalendarz życia akademickiego, jak i wydarzeń naukowo-kulturalnych Lublina.

Honorowy  patronat nad wydarzeniem objęła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska.

 

 

    Informacje prasowe

    Data dodania
    29 czerwca 2015