Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej - linia programowa Polityka i Bezpieczeństwo - zaproszenie

Centrum Europy Wschodniej i Wydział Politologii UMCS, Instytut Europy Środkowej oraz Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL zapraszają na Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej (23-24.09.2019)*, a szczególnie na panele dyskusyjne „Europa Wschodnia. Transformacja, integracja, bezpieczeństwo” linii programowej „Polityka i bezpieczeństwo”.

Termin: 23 września 2019 r.
Miejsce: Sala 102, Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego AGRO II, ul. Akademicka 15, Lublin/

*Tegoroczna VIII edycja Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej (23-24.09.2019 r.) poświęcona będzie wyjątkowym wydarzeniom oraz ich roli w naszej współczesnej rzeczywistości.
Rok 2019 jest dla Lublina rokiem szczególnym – w dniu 1 lipca mija 450. rocznica zawarcia unii polsko-litewskiej, zwanej Unią Lubelską. Tegoroczna wyjątkowa edycja przypada w roku 10-lecia Partnerstwa Wschodniego,
15-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, 20-lecia członkostwa w NATO i 30-lecia przemian demokratycznych w regionie Europy Środkowej. Jest to doskonały punkt wyjścia do dyskusji o przyszłości współczesnej Europy, jej tożsamości, wyzwaniach, z którymi trzeba się zmierzyć oraz o potrzebie głębszej integracji i współpracy. Istotnym elementem dyskusji będą także panele poświęcone stosunkom gospodarczym - LUB-INVEST, regionalnym partnerstwom, współpracy transnarodowej i regionalnej.
Na tegorocznym Kongresie nie zabraknie również ważnych zagadnień związanych z dziedzictwem i pojednaniem, demokracją lokalną oraz nauką i edukacją, jakże ważną dla wciąż reformującej się Ukrainy. Ponadto niezwykle ciekawie zapowiadają się panele poświęcone turystyce, kulturze, innowacjom, mobilności oraz szeroko rozumianej równości.
Debaty ukierunkowane będą na wskazanie jak wiele istnieje obszarów współpracy regionalnej w całej UE z sąsiadującymi krajami Partnerstwa Wschodniego i jak sprawnie budować porozumienia i trwałe relacje partnerskie na wielu płaszczyznach.

Strona Kongresu: https://www.kongres.lublin.eu/

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS, prof. dr hab. Walenty Baluk.
 

    Informacje prasowe

    Data dodania
    20 września 2019