Konferencja "Ziemie polskie i ich sąsiedzi w czasach pól popielnicowych" na UMCS

W dniach 21-23 września br. w Lublinie odbędzie się konferencja pn. „Ziemie polskie i ich sąsiedzi w czasach pól popielnicowych” zorganizowana przez Instytut Archeologii UMCS oraz Koło Naukowe Studentów Archeologii. Inauguracja wydarzenia już jutro o godz. 9:00.

Obrady będą odbywać się w budynkach Starej i Nowej Humanistyki (Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4 i 4A – Sala Obrad Rady Wydziału).

Jak podkreślał jeden z inicjatorów, dr marcin Maciejewski: „Zaprosiliśmy wszystkie archeolożki i archeologów zajmujących się na co dzień problematyką późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, rozumianej jako okres rozwoju łużyckich pól popielnicowych oraz taksonów w mniejszym lub większym stopniu związanych z tym fenomenem, zarówno tych wcześniejszych, jak i późniejszych. Zaprosiliśmy również osoby nie skupione na rzeczonym okresie, które na ścieżkach swojej archeologicznej pracy pozyskały interesujące źródła z czasów pól popielnicowych. Nasze zaproszenie skierowaliśmy do badaczek i badaczy o ugruntowanej pozycji w świecie nauki, jak również osób rozpoczynających swoją przygodę z archeologią, w tym studentek i studentów.”

Dla zainteresowanych zostały przygotowane warsztaty z przedstawicielami polskiego oddziału firmy EVIDENT GmbH – dystrybutora urządzeń pomiarowych i mikroskopów oraz  z przedstawicielami firmy TPI Sp. z o.o. – dystrybutora geodezyjnego sprzętu pomiarowego i bezzałogowych statków powietrznych.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia.

    Informacje prasowe

    Data dodania
    20 września 2022