Konferencja prasowa 15.06.2022 r. godz. 9.00 ECOTECH-COMPLEX

Zapraszam przedstawicieli mediów na uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy między Gminą Lublin a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, Politechniką Lubelską oraz Fundacją WeDo. Jego celem jest promocja potencjału gospodarczego i akademickiego miasta Lublin, budowanie ekosystemu startupowego oraz propagowanie kultury przedsiębiorczości i innowacyjności.

Pierwszym efektem współpracy będzie uruchomienie międzyuczelnianego konkursu Lublin-up dla studenckich start-upów.

W konferencji udział wezmą:
1.    Prezydent Miasta Lublin - dr Krzysztof Żuk;
2.    Prorektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką - prof. dr hab. Zbigniew Pastuszak;
3.    Prorektor Uniwersytetu Medycznego ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym - prof. dr hab. n. med. Jarosław Dudka;
4.    Prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego ds. Rozwoju Uczelni - prof. dr hab. Adam Waśko;
5.    Prorektor Politechniki Lubelskiej ds. Ogólnych i Rozwoju - prof. dr hab. Dariusz Czerwiński;
6.    Prezes Zarządu Fundacji WeDo - Jeremi Zgierski.

Termin: 15 czerwca 2022 r. godz. 9.00
Miejsce: ECOTECH-COMPLEX UMCS, ul. Głęboka 39, Lublin

Kontakt dla mediów:
Monika Król
Z-ca Dyrektora Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości UM Lublin
telefon: +48 81 466 25 04
e-mail: monika.krol@lublin.eu

    Informacje prasowe

    Data dodania
    13 czerwca 2022