Komunikat z uroczystości otwarcia Kampusu Zachodniego UMCS im. Unii Lubelskiej

23 września władze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w obecności zaproszonych gości i mediów uroczyście otworzyły nowoczesne obiekty dydaktyczne Wydziału Politologii i Dziennikarstwa oraz Instytutu Psychologii na Kampusie Zachodnim UMCS im. Unii Lubelskiej.

    Informacje prasowe