Komentarz eksperta nt. zamieszek w RPA

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem eksperckim dra Tomasza Bichty, adiunkta w Katedrze Systemów Politycznych i Praw Człowieka UMCS. Specjalista wypowiada się na temat zamieszek w Republice Południowej Afryki - jakie są ich przyczyny, czy sytuacja rzeczywiście się stabilizuje i jakie są prognozy na przyszłość?

Tekst powstał w ramach inicjatywy „Okiem eksperta”, która ma na celu promowanie nauki, badań i specjalistycznej wiedzy naukowców z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjaliści tworzą komentarze eksperckie, opinie, analizy czy prognozy branżowe dotyczące bieżących wydarzeń, problemów oraz zagadnień budzących wątpliwości, a znajdujących się w polu ich zainteresowań badawczych.

*Dr Tomasz Bichta – wykładowca, komentator, adiunkt w Katedrze Systemów Politycznych i Praw Człowieka UMCS. W pracy naukowej koncentruje się na transformacjach polityczno-kulturowych we współczesnej Afryce, partiach i systemach politycznych oraz wybranych zagrożeniach bezpieczeństwa międzynarodowego.

Treść wypowiedzi, z której mogą Państwo korzystać (z zaznaczeniem autora oraz uczelni), znajduje się w załączniku oraz jest dostępna pod linkiem: https://www.umcs.pl/pl/komentarze-eksperckie,22097,rpa-najwieksze-zamieszki-od-czasow-apartheidu,105019.chtm

    Informacje prasowe

    Data dodania
    22 lipca 2021