Komentarz eksperta nt. powodzi

Zapraszamy do zapoznania się i rozpowszechniania komentarza eksperckiego dra inż. Krzysztofa Raczyńskiego z Katedry Hydrologii i Klimatologii UMCS. Jak bardzo niszczycielskim żywiołem może być woda, jakie są przyczyny powodzi oraz jak możemy się przed nią uchronić? – tę tematykę przybliża specjalista z naszej uczelni. Naukowiec komentuje także ostatnią powódź w Niemczech i wskazuje ryzyko występowania zdarzeń ekstremalnych w naszym kraju w przyszłości.

fot. Pixabay

Tekst powstał w ramach inicjatywy „Okiem eksperta”, która ma na celu promowanie nauki, badań i specjalistycznej wiedzy naukowców z UMCS. Specjaliści z naszej uczelni tworzą komentarze eksperckie, opinie, analizy czy prognozy branżowe dotyczące bieżących wydarzeń, problemów czy zagadnień budzących wątpliwości, a znajdujących się w polu ich zainteresowań badawczych.

*Dr inż. Krzysztof Raczyński – hydrolog, hydrotechnik, pasjonat nowych technologii i adiunkt w Katedrze Hydrologii i Klimatologii UMCS w Lublinie. Jego zainteresowania naukowe to hydrologiczne zdarzenia ekstremalne, ich uwarunkowania środowiskowe oraz modelowanie, a także zastosowanie współczesnych technik uczenia maszynowego i GIS w prognozie kierunków postępujących zmian klimatu. Członek Stowarzyszenia Hydrologów Polskich, International Association of Hydrological Sciences oraz International Association of Hydrogeologists, a także ekspert ws. inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2020-2021).

Treść komentarza, z którego mogą Państwo korzystać (z zaznaczeniem autora oraz uczelni) znajduje się w załączniku oraz jest dostępna pod linkiem:  https://www.umcs.pl/pl/komentarze-eksperckie,22097,woda-niszczycielski-zywiol,105034.chtm

    Informacje prasowe

    Data dodania
    23 lipca 2021