Kierunki nagrodzone certyfikatem „Studia z Przyszłością”

Z przyjemnością informujemy, że kierunki prowadzone na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS, tj. Produkcja medialna oraz Społeczeństwo informacyjne, zostały nagrodzone certyfikatem akredytacyjnym przyznanym w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Studia z Przyszłością”. Gala wręczenia nagród odbyła się 10 marca 2020 roku w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie pod Warszawą.

 Podczas uroczystości kierunek Produkcja medialna wyróżniono także Certyfikatem Nadzwyczajnym „Lidera jakości Kształcenia” przyznanym tym kierunkom, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych. Nagrodę dla Produkcji medialnej odebrały prof. dr hab. Iwona Hofman oraz dr hab. Natasza Ziółkowska-Kurczuk, prof. UMCS, a dla Społeczeństwa informacyjnego dr hab. Wojciech Ziętara, prof. UMCS oraz dr Katarzyna Kuć-Czajkowska. W wydarzeniu uczestniczyli rektorzy, dziekani, dyrektorzy instytutów i kierownicy katedr reprezentujący kilkadziesiąt instytucji akademickich, zarówno publicznych, jak i niepublicznych z całej Polski.

Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżniane są kierunki / specjalności realizowane według nowoczesnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy. Uczestników Konkursu ocenia Jury, złożone z naukowców, przedstawicieli Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i reprezentantów środowisk gospodarczych. Do Konkursu mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), a także studia podyplomowe, szkoły doktorskie i specjalności prowadzone w polskich szkołach wyższych wszystkich typów. Organizatorem merytorycznym konkursu jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

    Informacje prasowe

    Data dodania
    13 marca 2020