Już dzisiaj startują Lubelskie Wirtualne Dni Nauki

pragniemy poinformować i serdecznie zachęcić do udziału w Lubelskich Wirtualnych Dniach Nauki, które rozpoczną się już dzisiaj o godzinie 9:00 – transmisja wydarzenia na portalu www.lui.lublin.eu Wydarzenie zostało zorganizowane wspólnie z inicjatywy pięciu lubelskich uczelni wyższych tj. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Lubelskiej, a także Urzędu Miasta Lublin.

W obliczu nowych i trudnych okoliczności związanych z sytuacją epidemiczną, z pomocą nowoczesnych rozwiązań technicznych będziemy mogli zachować atmosferę bliskich spotkań z przyszłymi studentami, nawiązać interakcje oraz przede wszystkim ułatwić proces rekrutacji do szkół wyższych. Dzięki wirtualnej formie inicjatywy, uczestnicy będą mogli obejrzeć transmisję całego programu na żywo bez konieczności wychodzenia z domu.
Celem Lubelskich Wirtualnych Dni Nauki jest ukazanie znaczenia nauki i odkryć naukowych dla rozwoju gospodarki regionu, kraju i świata oraz poprawy życia mieszkańców, integracja i współpraca społeczności lokalnej ze środowiskiem naukowym i twórczym Lubelszczyzny, rozbudzanie ciekawości poznawczej i rozwijanie zainteresowania nauką wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, a także ukazanie osiągnięć i działań poszczególnych uczelni na polu walki z wirusem SARS-CoV-2. Podczas kolejnych trzech dni zostaną zaprezentowane polsko- i anglojęzyczne projekty z zakresu szeroko rozumianej nauki, nowych technologii, sztuki i kultury, z kolei w części artystycznej ukazane zostaną dotychczasowe osiągnięcia oraz aktywność lubelskich uczelni i Miasta na polu sztuki i kultury.

Podczas tego nietuzinkowego wydarzenia, dziś oraz jutro (22-23 września br.) w module tematycznym „Nauka i Nowe technologie” zostaną zaprezentowane polsko- i anglojęzyczne materiały poruszające różnorodne tematy. Znajdą się wśród nich m.in.: pogoda kosmiczna, bioróżnorodność w otoczeniu człowieka, zjawisko szumu informacyjnego oraz kwestie zdrowia psychicznego. Natomiast w części poświęconej „Sztuce i Kulturze" ukazane zostaną dotychczasowe osiągnięcia artystyczne, w tym skróty koncertów oraz spektakli czy projekty studenckie.

Z kolei już w czwartek (czyli 24 września br.) odbędą się Wirtualne Drzwi Otwarte skierowane w szczególności do kandydatów na studia. Tego dnia UMCS, KUL, UP, UM, Politechnika Lubelska oraz Urząd Miasta Lublin pokażą jak przyszłościowe kierunki prowadzone są na uczelniach, w jakich interesujących badaniach biorą udział studenci, a także co żacy mogą robić poza nauką. Uczestnicy będą mogli również wysłuchać success stories absolwentów z każdej ze szkół wyższych. Dostępne będą także livechaty z przedstawicielami każdej z uczelni. Każda osoba zainteresowana będzie mogła uzyskać odpowiedź na nurtujące ją pytania w trzech wersjach językowych: angielskiej, ukraińskiej i rosyjskiej.

W ramach LWDN organizowane są również inicjatywy towarzyszące, m.in. konkurs „Filmowe Laborki” skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów wyższych uczelni, którzy czerpią radość z odkrywania fascynującego świata nauki, są zainteresowani nowinkami naukowymi i chcieliby podzielić się swoimi badaniami czy eksperymentami za pośrednictwem nagrań. Dla laureatów przewidziane są trzy nagrody pieniężne. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi trzeciego dnia – podczas Wirtualnych Drzwi Otwartych.
Natomiast z myślą o osobach, które potrafią swą wyobraźnią wybiec daleko w przyszłość został zorganizowany konkurs „Akademicki Lublin 2050”. Uczestnicy zaprezentują studenckie życie Lublina za 30 lat. Oceniane będą: kreatywność, estetyka wykonania i oryginalne przedstawienie tematu. Rozstrzygnięcie nastąpi 21 października 2020 r. Sponsorem atrakcyjnych nagród rzeczowych oraz partnerem konkursu jest Santander Universidades.

Lubelskie Wirtualne Dni Nauki skierowane są do odbiorców krajowych i międzynarodowych, m.in. przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów, nauczycieli, rodziców, przedsiębiorców, samorządowców, osób starszych oraz osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Wydarzenie dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

    Informacje prasowe