Jubileusz prof. Ryszarda Skubisza i konferencja naukowa

7 października br. (piątek) o godz. 10:30 w Auli uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS odbędą się uroczystości jubileuszowe prof. Ryszarda Skubisza z okazji pięćdziesięciolecia jego pracy naukowej i dydaktycznej. Wydarzenie połączone będzie z konferencją naukową dotyczącą wybranych problemów prawa autorskiego, patentowego i prawa konkurencji. Swój przyjazd na uroczystości oraz konferencję zapowiedzieli przedstawiciele nauki z licznych ośrodków naukowych oraz praktycy prawa.

Podczas wydarzenia zostanie wręczona prof. Ryszardowi Skubiszowi księga jubileuszowa - jest to tradycyjna w środowisku prawniczym forma uhonorowania znaczących reprezentantów nauki prawa.

Prof. Skubisz jest wybitnym przedstawicielem współczesnej doktryny prawa patentowego oraz wieloletnim kierownikiem Katedry Prawa Unii Europejskiej UMCS. W toku swojej działalności naukowej badał zagadnienia polskiego i unijnego prawa prywatnego. Jego publikacje dotyczą przede wszystkim prawa patentowego, znaków towarowych, prawa konkurencji, prawa spółdzielczego i spółek. Prace naukowe prof. Skubisza wywierały istotny wpływ na polską legislację i praktykę prawniczą. Profesor był też promotorem wielu rozpraw doktorskich na swoim macierzystym Uniwersytecie, jak również na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Był także wielokrotnie powoływany jako recenzent w postępowaniach o nadanie stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora. Prof. Ryszard Skubisz od lat intensywnie zajmuje się również praktyką prawniczą, wykonując zawód radcy prawnego i rzecznika patentowego.

W latach 2001-2005 był zastępcą przewodniczącego Trybunał Stanu, zaś w 2003 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

    Informacje prasowe

    Data dodania
    4 października 2022