IX Polsko-Ukraińskie/Ukraińsko-Polskie Forum Naukowe pt. Drogi i bezdroża edukacji w okresie pandemii

W dniach 11-13.05.2022 roku odbędzie się IX Polsko-Ukraińskie/Ukraińsko-Polskie Forum Naukowe pt. Drogi i bezdroża edukacji w okresie pandemii.

Problematyka IX Forum będzie dotyczyła realizacji procesów edukacyjnych w szczególnych warunkach zdeterminowanych przez pandemię COVID-19, co pozwoli na pojawienie się jednej z pierwszych refleksji naukowych (w ujęciu międzynarodowym) wskazującej niezbędne rozwiązania systemowe i dydaktyczne dotyczące organizacji i prowadzenia procesów edukacyjnych w różnych okresach nasilenia pandemicznego.

Uroczyste otwarcie wydarzenia nastąpi w najbliższą środę 11 maja o godz. 9.30 w Auli Instytutu Pedagogiki UMCS przy ul. Głębokiej 43. Poprzedzi je złożenie kwiatów pod pomnikiem Marii Curie-Skłodowskiej, które zgodnie z harmonogramem zaplanowano na godz. 9.00.

Podczas dyskusji plenarnych polscy i ukraińscy reprezentanci nauk o wychowaniu poruszą zagadnienia związane m.in. z funkcjonowaniem szkół i uczelni w okresie lockdownu, problemami opieki nad dziećmi podczas zdalnej edukacji oraz możliwościami edukacji dorosłych w systemie on-line.
Goście z Ukrainy wezmą ponadto udział w spotkaniu z przedstawicielami władz miasta i Lubelszczyzny, zorganizowanym w Trybunale Koronnym, gdzie zapoznają się z dorobkiem społeczno-gospodarczym i kulturalnym miasta, powiatu i województwa.

Dodatkowo w ramach IX Forum w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie odbędzie się Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego dedykowany „Bohaterom Ukrainy”, po którym nastąpi wręczenie wyróżnień polskim i ukraińskim pedagogom (11 maja, godz. 18.00).

Organizatorem wydarzenia jest Instytut Pedagogiki UMCS we współpracy z Komitetem Nauk Pedagogicznych PAN, Narodową Akademią Pedagogicznych Nauk Ukrainy oraz Pedagogicznym Towarzystwem Naukowym „Polska – Ukraina”.

W załączeniu znajduje się program wydarzenia.

    Informacje prasowe

    Data dodania
    10 maja 2022