II etap Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

8 grudnia br. o godz. 12:00 w auli im. Ignacego Daszyńskiego na Wydziale Politologii (Plac Litewski 3) już po raz kolejny odbędzie się II etap Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności.

Wydarzenie skierowane jest do uczniów szkół licealnych i techników - do testu przystąpi 97 uczniów z województwa lubelskiego. Kolejny etap odbędzie się w marcu 2018 roku w Warszawie. 10 wyłonionych laureatów będzie rywalizowało wówczas na szczeblu ogólnopolskim z reprezentantami innych województw. Nagrodami w Olimpiadzie są indeksy na wybrane uczelnie realizujące kierunki związane z bezpieczeństwem.

Organizatorem wydarzenia na szczeblu wojewódzkim jest Wydział Politologii UMCS. Patronat honorowy nad Olimpiadą objęli: Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Prezydent Miasta Lublin, Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Komendant Wojewódzki PSP.

    Informacje prasowe

    Data dodania
    6 grudnia 2017