Horyzont 2020 – wyzwania i szanse dla polskiej nauki

25 listopada br. o godz. 11.00 w Inkubatorze Medialno-Artystycznym UMCS (ACK UMCS "Chatka Żaka" - Lublin, ul. Radziszewskiego 16) odbędzie się organizowana wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego konferencja pt.: "Horyzont 2020 – wyzwania i szanse dla polskiej nauki".

Jest to kolejna  z 11 konferencji regionalnych zapowiedzianych przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Lenę Kolarską-Bobińską. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo pod linkami http://www.kpk.gov.pl/?p=18783 oraz http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/ruszyl-cykl-konferencji-przygotowujacych-polska-nauke-do-korzystania-z-horyzontu-2020.html

Takie spotkania mają przybliżyć zasady udziału w konkursach w ramach unijnego programu Horyzont 2020, a także przedstawić system wsparcia, na jakie autorzy projektów mogą liczyć ze strony sieci Krajowych Punktów Kontaktowych oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zostaną również zaprezentowane najlepsze praktyki i doświadczenia beneficjentów programów ramowych, którzy z sukcesem aplikowali, realizowali i rozliczyli projekty badawcze i  innowacyjne.

Horyzont 2020 jest największym w historii programem ramowym Unii Europejskiej dla nauki. Jego budżet na lata 2014-20 wynosi ok. 80 mld euro. To wielka szansa nie tylko na uzyskanie dodatkowego finansowania badań naukowych, ale też możliwość nawiązania kontaktów z najlepszymi naukowcami na świecie, okazja do wymiany doświadczeń i zapoznania się z dobrymi praktykami m.in. w zarządzaniu projektami, budowaniu zespołów badawczych czy transferze technologii do przemysłu.

W załączniku znajduje się program spotkania. 

    Informacje prasowe

    Data dodania
    24 listopada 2014