Honorowa profesura UMCS dla prof. Carlosa Bravo-Diaza / Promocje doktorów habilitowanych i doktorów

Zapraszamy serdecznie w najbliższą środę, 20 czerwca o godz. 10.00 do Auli im. prof. Jarosława Ościka w Collegium Chemicum (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3), gdzie odbędzie się uroczystość nadania tytułu Honorowego Profesora UMCS prof. Carlosowi Bravo-Diazowi.

Prof. Bravo-Diaz jest światowej klasy specjalistą w zakresie katalizy micelarnej. Studia chemiczne ukończył w Uniwersytecie w Santiago de Compostela w 1986 roku, gdzie w 1991 roku uzyskał stopień doktora. W latach 1991-1993 prowadził badania w grupie profesora Larry'ego Romsteda w Uniwersytecie Rutgers NJ w USA. Obecnie pracuje w Uniwersytecie w Vigo, z którym jest związany od 1991 roku.
Zainteresowania naukowe prof. Carlosa Bravo-Diaza dotyczą: chemii fizycznej, a w szczególności chemii koloidów, chemii bioorganicznej i biofizyki. Początkowo jego badania koncentrowały się głównie wokół oddziaływań decydujących o budowie i składzie zagregowanych układów takich jak micele, mikroemulsje, liposomy, membrany biologiczne i makroemulsje oraz wodne roztwory polielektrolitów. Prof. Carlos Bravo-Diaz zajmuje się kwestiami związanymi z lokowaniem się różnych przeciwutleniaczy w naturalnych układach emulsyjnych i ich zdolności do stabilizacji tych układów. Wyniki badań znajdują praktyczne zastosowanie w przemyśle spożywczym. Obecna działalność badawcza Profesora skupia się na opracowaniu właściwego składu odżywek pozajelitowych.
Jest autorem lub współautorem ponad 100 artykułów naukowych opublikowanych w renomowanych międzynarodowych czasopismach specjalistycznych oraz wydawnictwach książkowych, a ponadto stałym recenzentem w prestiżowych czasopismach chemicznych oraz członkiem towarzystw naukowych: Spanish Royal Society of Chemistry i European Colloid and Interface Society.

Profesor współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi, wśród których są: Rutgers, The State University of New Jersey, Universidad de Porto, Universidad de Santiago de Chile i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Współpraca Profesora z Wydziałem Chemii UMCS rozpoczęła się w roku 2008. Odwiedzał wielokrotnie Lublin prezentując wyniki swoich badań na wykładach dla studentów i pracowników. Owocem współpracy naukowej są wspólne publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej i prezentacje na konferencjach międzynarodowych. Laboratorium Profesora w Zakładzie Chemii Fizycznej w Uniwersytecie w Vigo jest zawsze otwarte dla studentów i pracowników Wydziału Chemii UMCS.

Tego samego dnia (20.06.2018 r.) o godz. 16.00 w Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS (Plac Marii-Curie Skłodowskiej 5) odbędą się uroczyste promocje doktorów i doktorów habilitowanych. Wydarzenie ma szczególny charakter, jest bowiem końcowym, najbardziej miłym akcentem wieloletniego trudu doktorów, niewymiernej opieki naukowej promotorów, życzliwej troski wielu ogniw instytucjonalnych Uniwersytetu.

Tego dnia stopień naukowy doktora habilitowanego uzyska 39 osób, tym samym Uniwersytet osiągnie liczbę 1169 doktorów habilitowanych.
Rozwój w tej grupie pracowników jest najbardziej ceniony, ponieważ doktorzy habilitowani powiększają kadrę samodzielnych pracowników nauki, która decyduje i świadczy o randze naukowej oraz prawidłowym rozwoju naszej uczelni.

Drugim momentem świadczącym o rozwoju naukowym w Uniwersytecie są wyniki w zakresie kształcenia doktorów. Podczas uroczystości wypromowanych zostanie 34 doktorów i tym samym dorobek Uniwersytetu od początku jego istnienia osiągnie liczbę 4283 doktorów. Zgodnie z tradycją akademicką, uroczyste ślubowanie doktorskie odbędzie się w języku łacińskim.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnią Chór Akademicki UMCS im. Jadwigi Czerwińskiej oraz Chór Wydziału Artystycznego UMCS pod dyrekcją prof. Zofii Bernatowicz.

    Informacje prasowe