Historia na wesoło - publikacja spektakli historyczno-satyrycznych

Miło nam poinformować, że ukazała się publikacja pt. "Historyjki polskie Studenckiego Koła Historyków Satyryków UMCS i Kabaretu ", autorstwa dra hab. Leszka A. Wierzbickiego, prof. UMCS i dra Bartosza Staręgowskiego.

Książka zawiera zarys historii Koła i Kabaretu, które funkcjonowały w Instytucie Historii UMCS w latach 2011-2015. W publikacji zamieszczono teksty dwudziestu spektakli (skeczy) satyryczno-historycznych, z których dwa odnoszą się do wydarzeń związanych z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej.

Jak czytamy we wstępie: „W dzisiejszych czasach nasze skojarzenia z historią nie zawsze bywają najprzyjemniejsze. Często kojarzona jest ona z nudnym wkuwaniem na pamięć dat i wydarzeń w kilku następujących po sobie cyklach: szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum. Taki obraz historii wyłania się nam najczęściej w wyniku naszych własnych doświadczeń i w gruncie rzeczy przedstawia historię jako żmudną i nudną masę materiału, który trzeba opanować. O tym, że historia nie musi wcale taka być, pokazuje Koło Historyków Satyryków działające na UMCS-ie od marca 2011 roku. Organizacja, znana również pod nazwą Kabaret „Sarmaci”, miała na celu przedstawianie pewnych znamiennych wydarzeń z historii Polski w taki sposób, by z jednej strony przypominać o ważnych wydarzeniach z dziejów narodu, a z drugiej – popularyzować historię w szerszych kręgach odbiorców, niż tylko wśród tych znających się na historii. Koło nie było typowym kabaretem, który przygotowuje krótkie kilkuminutowe skecze, zazwyczaj z udziałem kilku osób. Jego działalność polegała na wystawianiu inscenizowanych spektakli historycznych, które miały realizować zasadę: <nauka poprzez zabawę> (…) Najważniejsze jest jednak to, że Kabaret narodził się w środowisku akademickimi i był tworzony przez samych studentów.”

Autorzy publikacji:
- dr hab. Leszek A. Wierzbicki, prof. UMCS – pracownik naukowy Katedry Historii XVI-XIX w. i Europy Wschodniej na Wydziale Humanistycznym UMCS. Specjalizuje się w historii nowożytnej XVI-XVIII w. Był opiekunem Koła Historyków Satyryków UMCS.
- dr Bartosz Staręgowski – były członek Koła, absolwent studiów doktoranckich UMCS. Obecnie pracownik Archiwum Państwowego.

W załączniku znajduje się okładka publikacji.

    Informacje prasowe

    Data dodania
    29 lipca 2021