Grant MSZ "Dyplomacja publiczna 2021" dla UMCS

Prof. Walenty Baluk – Z-ca Dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS, Dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS pozyskał grant Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP na realizację projektu pt. „Dziedzictwo Piłsudskiego i Petlury. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość partnerstwa Polski i Ukrainy”.

W ramach projektu realizowanego przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji oraz Centrum Europy Wschodniej UMCS we współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych KUN im. T. Szewczenki w Kijowie oraz Wydziałem Historii, Politologii i Stosunków Międzynarodowych CzUN im. J. Fed'kowycza w Czerniowcach zostanie wydana monografia wieloautorska w języku polskim i ukraińskim oraz powstanie strona internetowa pt. "Trójkąt Lubelski" - Rzeczpospolita Wielu Narodów, poświęcona współpracy Polski z Ukrainą, Litwą i Białorusią.

Kształtowanie partnerskich relacji między Polską a Ukrainą w ciągu ostatnich kilku lat napotyka poważne trudności z powodu m.in. nierozwiązanych problemów historycznych oraz niezakończonego procesu pojednania. Historia powinna być elementem pamięci, natomiast nie może przeszkadzać w budowaniu współczesnych relacji. Realizacja projektu pozwoli na skoncentrowanie większej uwagi odbiorców na pozytywnych przykładach polsko-ukraińskiej współpracy w historii obu narodów, wskazując zarazem na potrzebę strategicznego współdziałania na wielu płaszczyznach w kontekście aktualnych zagrożeń bezpieczeństwa Polski i Ukrainy. Pokaże także perspektywę i potrzebę współpracy multilateralnej na obszarze Europy Środkowej.

Realizacja zadań w ramach dyplomacji publicznej będzie służyła dotarciu do grupy ukraińskich odbiorców (wykładowców, studentów, ekspertów, polityków, dziennikarzy i czytelników) celem kształtowania pozytywnego wizerunku Polski oraz jej polityki wschodniej w ukraińskiej opinii publicznej. Realizacja projektu pozwoli także na wygenerowanie trwałych efektów oddziaływania w postaci monografii wieloautorskiej oraz prowadzenia tematycznej strony internetowej, będącej zarazem platformą integrującą badaczy, ekspertów i działaczy pozarządowych interesujących się problematyką polityki wschodniej RP, Partnerstwem Wschodnim oraz relacjami Polski ze wschodnimi sąsiadami.

Projekt pn.: „Dziedzictwo Piłsudskiego i Petlury. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość” partnerstwa Polski i Ukrainy będzie realizowany do 15 XII 2021r. i otrzymał dofinansowanie w wysokości 90 000,00zł w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2021 ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

 

    Informacje prasowe

    Data dodania
    20 kwietnia 2021