GIS Day 2022 – odkryj świat geoinformatyki

Systemy informacji geograficznej (ang. geographic information system, GIS) służą do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji wszelkich danych przestrzennych. Są tak ważne dla współczesnego świata, że w listopadzie obchodzimy ich święto. Z tej okazji, już kolejny raz, Studenckie Koło Naukowe Geoinformatyków GeoIT działające przy Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS organizuje „GIS Day”. Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się 16 listopada 2022 o godz. 9:00 w auli WNoZiGP (al. Kraśnicka 2D).

GIS Day 2022 to inicjatywa skierowana przede wszystkim do uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów zainteresowanych geoinformatyką oraz osób i instytucji wykorzystujących Systemy Informacji Geograficznej w swojej działalności. W ramach święta organizatorzy zapraszają do wysłuchania prelekcji o zastosowaniu GIS w różnorodnych dziedzinach, czasem dość zaskakujących, np. „Pokrewieństwo przestrzenne, czyli o GISie w genealogii”. Będzie można również wypróbować GIS w praktyce, uczestnicząc w warsztatach takich jak „Pierwsze kroki w QGIS” czy „Jak działa nawigacja”. Uczestnicy GIS Day będą mogli także wziąć udział w konkursie tematycznym. Na warsztaty można zarejestrować się poprzez formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/fVasCiJk5HBNuQeG7

GIS jest obecnie wykorzystywany przez setki instytucji i przedsiębiorstw do tworzenia map oraz zarządzania przestrzenią, a dziedzina wiedzy, która się nimi zajmuje – geoinformatyka, jest niezbędna do funkcjonowania współczesnego świata.

Szczegółowy program GIS Day na UMCS dostępny jest w załączniku.

    Informacje prasowe

    Data dodania
    14 listopada 2022