Dodatkowa rekrutacja na UMCS

Zakończyła się rejestracja kandydatów na większości kierunków studiów pierwszego stopnia oraz na studia jednolite magisterskie prowadzone na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Zostały ogłoszone listy rankingowe oraz osób zakwalifikowanych na studia, informacja o wynikach pojawiła się również na kontach kandydatów w Systemie Obsługi Rekrutacji.

Na kierunkach, na których prowadzona jest jeszcze dodatkowa rekrutacja, pozostało od kilku do kilkunastu wolnych miejsc. Przewidujemy także, że – jak co roku – duży ruch w systemie odnotujemy we wrześniu.

Aktualnie otwarta jest rejestracja na studia stacjonarne I stopnia na kierunkach:

- Administracja publiczna

- Animacja kultury

- Archeologia

- Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi

- Biologia, spec. Bioanalityka

- Chemia, spec. Chemia analityczna

- Chemia, spec. Podstawowa i stosowana

- Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

- Edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej

- Fizyka

- Geografia

- Geoinformatyka

- Germanistyka

- Gospodarka przestrzenna

- Historia

- Matematyka

- Matematyka w finansach

- Nauczanie fizyki i informatyki

- Nauczanie matematyki i informatyki

- Polsko niemieckie studia kulturowe i translatorskie

- Portugalistyka

- Prawno- administracyjny

- Prawno-biznesowy

- Romanistyka

- Rusycystyka

- Turystyka historyczna

- Turystyka i rekreacja

- Ukrainistyka

- Wychowanie fizyczne

Cały czas trwa także rekrutacja na poszczególne kierunki studiów II stopnia oraz na studia niestacjonarne.

Szczegółowe zasady przyjęć oraz terminy zakończenia naborów znajdują się w opisach poszczególnych kierunków na stronie: https://rejestracja.umcs.pl/  Serdecznie zachęcamy do aplikowania na studia w UMCS.

 

    Informacje prasowe

    Data dodania
    4 sierpnia 2021