Dobrostan psychiczny dzieci - komentarz ekspercki UMCS

Niski dobrostan psychiczny dzieci jest istotnym czynnikiem zagrażającym nie tylko ich ogólnemu funkcjonowaniu, ale często także zdrowiu i życiu. Jak pisze ekspertka UMCS, rozpoczęcie nauki wiąże się z adaptacją dziecka do nowych warunków i zasad, a proces edukacji i korzystanie z systemu szkolnego ma znaczący wpływ na jego dobrostan psychiczny. Podobnie zresztą jak sytuacja rodzinna, niedawna pandemia i lockdown. Zachęcamy do zapoznania się z komentarzem dot. znaczenia i sposobów ochrony dobrostanu psychologicznego dzieci i młodzieży autorstwa dr Marleny Stradomskiej z Katedry Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS.

Tekst powstał w ramach inicjatywy „Okiem eksperta”, która ma na celu promowanie nauki, badań i specjalistycznej wiedzy naukowców z UMCS. Specjaliści z Uniwersytetu tworzą komentarze eksperckie, opinie, analizy czy prognozy branżowe dotyczące bieżących wydarzeń, problemów czy zagadnień znajdujących się w polu ich zainteresowań badawczych.

Treść komentarza, z którego mogą Państwo korzystać (z zaznaczeniem autora oraz uczelni) znajduje się w załączniku oraz jest dostępna pod linkiem: https://www.umcs.pl/pl/komentarze-eksperckie,22097,dobrostan-psychologiczny-dzieci-i-mlodziezy-komentarz,120717.chtm

Pozostałe komentarze znajdują się na stronie: https://www.umcs.pl/pl/komentarze-eksperckie,22097,1.lhtm

    Informacje prasowe

    Data dodania
    6 września 2022