Debata: I kto tu teraz będzie rządzić? Przyszłość rynku pracy

W najbliższy poniedziałek, 26 października o godz. 16:00 w Auli Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS (Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4) odbędzie się debata: „I kto tu teraz będzie rządzić? Przyszłość rynku pracy”, dedykowana zmieniającej się sytuacji na rynku pracy.

Celem spotkania jest analiza, jak rynek zmieniający się „z pracodawcy na pracownika” wpłynie na biznes. Istotnym punktem spotkania będzie także wskazanie skutecznych metod rozwoju organizacji i dopasowania jej strategii do rynku pracownika, przybliżenie możliwości i korzyści wynikających ze współpracy nauki z biznesem oraz potwierdzenie, że zespół firmy jest kapitałem a nie kosztem.

Zaproszeni praktycy i goście opowiedzą m.in. na pytania:
Jak zrekrutować najlepszego kandydata i jak go utrzymać?
Kto jest zabójcą organizacji?
Jaką rolę w rozwoju biznesu odgrywa spójna marka pracodawcy?
Jak do rozwoju biznesu może przyczynić się edukacja?

Organizatorami debaty są Instytut Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz IACL – Międzynarodowe Stowarzyszenie  Komunikacji i Przywództwa.
Uczestnictwo w wydarzeniu jest BEZPŁATNE – wystarczy jedynie rejestracja (liczba miejsc jest ograniczona) - http://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,55,debata-i-kto-tu-teraz-bedzie-rzadzic-przyszlosc-rynku-pracy,27153.chtm#page-1

Debata połączy środowiska biznesu, nauki i instytucji publicznych. Będzie też okazją do inspiracji, wymiany doświadczeń i nawiązania relacji. Udział w panelu potwierdzili m.in.: Mirosława Gałan, Kanclerz Loży Lubelskiej, BCC; Mariusz Sagan, Dyrektor ds. Strategii Urząd Miasta Lublin; Agnieszka Jakubczyk – Polinowex.

Planowany program spotkania:

16:00 – 16:30 Rejestracja uczestników
16:30 – 16:45 Powitanie uczestników - Prof. dr hab. Teresa Pękala, Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii Justyna Piesiewicz, Prezes Zarządu, IACL
16:45 – 17:15 I kto tu rządzi? Przyszłość rynku pracy - Justyna Piesiewicz, Prezes Zarządu, IACL
17:15 – 18:45 Debata z udziałem zaproszonych gości
18:45 – 19:00 Pytania
19:00 – 19:10 Podsumowanie

    Informacje prasowe

    Data dodania
    21 października 2015