Central and Eastern European Game Studies - zaproszenie na konferencję

Centrum Badań Gier Wideo UMCS oraz Centrum Spotkania Kultur zapraszają na konferencję Central and Eastern European Game Studies pt. „Ludic Rhizomes”, która odbędzie się w dniach 20-22 października br. w CSK w Lublinie.

Konferencja jest cyklicznym wydarzeniem skupiającym badaczy, pasjonatów i twórców gier wideo z całej Europy. Tegoroczna edycja połączona jest z wykładami otwartymi na temat teraźniejszości i przyszłości tego szybko rozwijającego się medium. Poruszana będzie także problematyka nowych technologii i ich związków z filmem, teatrem, fotografią, literaturą czy historią sztuki.

Wśród prelegentów znajdują się osoby ważne dla rozwoju przemysłów kreatywnych i badania gier wideo, m.in.: Marcin Blacha, odpowiedzialny za scenariusze wszystkich części odnoszącego globalny sukces Wiedzmina; Aphra Kerr, ekspertka PEGI, europejskiego systemu oceniania gier komputerowych; Graeme Kirkpatrick, autor książek na temat gier Aesthetic Theory and the Video Game (2011) i Computer Games and the Social Imaginary (2013) oraz Mirosław Filiciak, dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Konferencja odbywać się będzie w języku angielskim.

Przedstawiciele mediów zainteresowani wydarzeniem proszeni są o rejestrację za pomocą poniższego formularza:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4oC2DbZz16GvRFujF7ZWcHPKPU85-N0nkSeI6IrLWQuZIRQ/viewform

Centrum Badań Gier Wideo powstało jako odrębna jednostka na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej 1 stycznia 2015 roku. Inicjatorami powołania CBGW była grupa naukowców UMCS: dr hab. Paweł Frelik, prof. nadzw., dr hab. Piotr Celiński, prof. nadzw. oraz dr Radosław Bomba. Celem Centrum jest działalność badawcza skupiona na grach komputerowych i wideo, cyberkulturze oraz mediach cyfrowych. Aktywność ta przejawia się w formie projektów badawczych, seminariów i programów interdyscyplinarnych, współpracy międzyśrodowiskowej i międzynarodowej. Istotnym aspektem funkcjonowania Centrum jest także działalność popularyzatorska i edukacyjna w zakresie edukacji medialnej i cyberkulturowej oraz budowanie relacji środowiskowych i partnerskich z podmiotami zewnętrznymi funkcjonującymi w zbliżonym obszarze tematycznym.

Centrum Badania Gier Wideo realizuje także specjalistyczną działalność konsultingową i ekspercką, jako odpowiedź na potrzeby jednostek akademickich oraz podmiotów zewnętrznych (przygotowywanie ekspertyz, analiz, programów edukacyjnych, publikacji).

Strona konferencji: http://ceegs.eu/
Sylwetki panelistów: http://ceegs.eu/index.php/keynote-speakers/
Program: http://ceegs.eu/index.php/program/

    Informacje prasowe