Bezpieczeństwo żywnościowe - komentarz ekspercki UMCS

Zapraszamy do zapoznania się i rozpowszechniania komentarza eksperckiego dr hab. Aleksandry Kowalskiej, prof. uczelni z Katedry Mikroekonomii i Ekonomii Stosowanej UMCS. Jakie są główne źródła zagrożeń bezpieczeństwa żywnościowego? Dlaczego rosną ceny żywności i ogranicza się eksport surowców rolnych? Oraz wreszcie jak różnorodne zjawiska (konflikt zbrojny w Europie, pandemia i zmiany klimatu) wpływają na poziom wyżywienia na świecie? Tę tematykę porusza specjalistka z naszej uczelni.

Tekst powstał w ramach inicjatywy „Okiem eksperta”, która ma na celu promowanie nauki, badań i specjalistycznej wiedzy naukowców z UMCS. Specjaliści z Uniwersytetu tworzą komentarze eksperckie, opinie, analizy czy prognozy branżowe dotyczące bieżących wydarzeń, problemów czy zagadnień znajdujących się w polu ich zainteresowań badawczych.

Treść komentarza, z którego mogą Państwo korzystać (z zaznaczeniem autora oraz uczelni) znajduje się w załączniku oraz jest dostępna pod linkiem: https://www.umcs.pl/pl/komentarze-eksperckie,22097,wyzwania-zwiazane-z-bezpieczenstwem-zywnosciowym-komentarz,120547.chtm


Pozostałe komentarze znajdują się na stronie: https://www.umcs.pl/pl/komentarze-eksperckie,22097,1.lhtm

    Informacje prasowe

    Data dodania
    30 sierpnia 2022