25 lat samorządu terytorialnego w Polsce – bilans doświadczeń

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej, poświęconej doświadczeniom kształtowania i funkcjonowania samorządu terytorialnego w 25 rocznicę uchwalenia jednego z najistotniejszych po 1989 r. aktów prawnych - Ustawy o samorządzie terytorialnym.

Odrodzenie się samorządu terytorialnego, jako lokalnego podmiotu władzy publicznej w połączeniu ze zmianami systemu politycznego, nowej rzeczywistości europejskiej, w tym gospodarczej sprawiło, iż współczesny samorząd nie jest tym samym podmiotem działalności publicznej co na początku transformacji. Z tego względu bardzo aktualne stają się pytania o zakres, formy, skuteczność i efektywność działania jednostek terytorialnych.

Celem konferencji będzie więc zaprezentowanie i upowszechnienie wyników badań dotyczących szeroko pojętej tematyki samorządowej, również w ujęciu porównawczym. Organizatorom
zależy na włączeniu środowiska samorządowego, poza specjalistami z zakresu różnych dziedzin nauki: politologii, prawa, socjologii, ekonomii, historii, geografii - w rozważania i dyskusje kontrujące się wokół współczesnych problemów i wyzwań funkcjonowania jednostek administracji lokalnej.

Wśród prelegentów dwudniowej konferencji będzie ponad 50 osób, w tym naukowcy z kilku ośrodków akademickich w Polsce m.in. z: Uniwersytetu Gdańskiego, Warszawskiego, Szczecińskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Zielonogórskiego czy Łódzkiego. Zaproszeni zostali również przedstawiciele administracji lokalnej z Ukrainy.

Inauguracja konferencji odbędzie się 8 czerwca o godz. 10.30 na Zamku Lubelskim. W drugi dzień wydarzenia, zapraszamy z kolei od godz. 9.00 na Wydział Politologii UMCS przy Placu Litewskim 3.

Konferencja została objęta patronatem honorowym Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Dodatkowych informacji w tej sprawie udziela dr Monika Sidor, tel: 81 537 60 27.

 

    Informacje prasowe

    Data dodania
    5 czerwca 2015