18.09. godz. 14.00: Konferencja Katedr Finansów / Forum Matematyków Polskich

Konferencja Katedr Finansów - Finanse dla rozwoju to cykliczne wydarzenie naukowe środowiska akademickiego w Polsce, związane z nauką o finansach. Tegoroczna edycja, organizowana przez Wydział Ekonomiczny UMCS, zgromadzi 300 uczestników, w tym ponad 100 profesorów z 35 krajowych ośrodków naukowych oraz Berlin School of Economics and Law, a także przedstawicieli wydawnictw naukowych (Difin, CeDeWu, PWN) oraz wielu innych instytucji.

Tematem wiodącym konferencji będzie problem "W jaki sposób współczesne banki, zakłady ubezpieczeń i inne instytucje finansowe mogą i powinny wspierać wzrost gospodarczy, nie zapominając o lokalnych potrzebach rozwoju gospodarczego”. Obrady merytoryczne przebiegać będą w ramach wielu sesji w tym: sesji panelowej, plenarnej, 11 sesji tematycznych oraz sesji plakatowej. Na konferencję zgłoszono łącznie 176 artykułów naukowych.

W sesji panelowej pt. Finanse dla rozwoju - dostępność kapitału, współpraca interesariuszy, dyfuzja innowacji, udział wezmą zarówno wybitni przedstawiciele nauki, jak i praktyki, w tym m.in. Prezes Związku Banków Polskich - Krzysztof Pietraszkiewicz.

Problematyka finansowania rozwoju gospodarczego będzie kontynuowana również na sesji plenarnej, podczas której eksperci będą rozmawiać o roli banków centralnych w kontrolowaniu inflacji, polityce makroostrożnościowej czy roli kapitału zagranicznego w sektorze bankowym. Referat wprowadzający wygłosi prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz, członek Rady Polityki Pieniężnej obecnej kadencji.

W ramach sesji tematycznych dyskutowane będą m.in. następujące tematy:
• niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego,
• ocena systemów podatkowych w państwach UE,
• kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego,
• przyczyny kryzysu ubezpieczeń emerytalnych oraz rola pracowniczych funduszy emerytalnych,
• finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw,
• determinanty napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych,
• dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego,
• planowanie finansów osobistych.

Konferencja Katedr Finansów - Finanse dla rozwojuodbędzie się w dniach 18-20 września w Lublinie. Wydarzenie wpisuje się w wielki jubileusz 700-lecia Lublina.
Inauguracja: 18.09.2017 r., godz. 14.00 - Lubelskie Centrum Konferencyjne przy ul. Artura Grottgera 2.

Szczegóły: http://www.kkf2017.umcs.pl/R
ównież dzisiaj - 18.09.2017 r. o godz. 14.00 w Instytucie Informatyki UMCS (ul. Akademicka 9) zainaugurujemy 8. Forum Matematyków Polskich.

Na wydarzenie składają się cykliczne spotkania matematyków pracujących zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, zajmujących się różnorodną tematyką naukową.

Gościem specjalnym tegorocznej edycji Forum będzie Profesor Efim Zelmanov z University of California w San Diego (USA) - laureat Medalu Fieldsa, uznawanego wśród nagród i wyróżnień matematycznych za odpowiednik Nagrody Nobla. Podczas uroczystego otwarcia, Profesor Zelmanov wygłosi wykład poświęcony asymptotycznej teorii grup skończonych i będzie to pierwsze wystąpienie matematyka tej rangi we wschodniej części naszego kraju. Ponadto, podczas inauguracji Forum wręczone zostaną doroczne nagrody i wyróżnienia przyznawane przez Polskie Towarzystwo Matematyczne.

20 września z kolei będziemy popularyzować matematykę. Tego dnia odbędzie się cykl wykładów i zajęć pod tytułem „Matematyka dla każdego”, kierowany do uczniów szkół z Lublina oraz województwa lubelskiego. Uczestnicy projektu będą mogli zapoznać się z różnymi niespotykanymi zastosowaniami matematyki w innych naukach oraz w życiu codziennym, poznać związki matematyki z muzyką czy wziąć udział w grach matematycznych. Dodatkowo, będzie można zapoznać się z prezentacjami finalistów Konkursu Prac Uczniowskich z Matematyki im. Pawła Domańskiego organizowanego przez redakcję miesięcznika Delta. Zapraszamy już od godziny 9.00 do Instytutu Informatyki UMCS przy ul. Akademickiej 9 w Lublinie.
Więcej informacji na temat projektu „Matematyka dla każdego” znajduje się na stronie: http://www.mdk.umcs.pl

Współorganizatorami Forum są: Polskie Towarzystwo Matematyczne oraz Instytut Matematyki UMCS. Poprzednie edycje wydarzenia miały miejsce m.in. w Warszawie, Krakowie, Olsztynie, Rzeszowie i Łodzi. W Lublinie konferencja gości po raz pierwszy, a jej lokalizacja została świadomie wybrana z okazji jubileuszu 700-lecia Miasta.

Szczegóły oraz pełny program: http://8forum.ptm.org.pl


    Informacje prasowe

    Data dodania
    18 września 2017