„Współczesne Media. Współczesne dyskursy medialne” - zaproszenie na konferencję

W dniach 22-23 kwietnia br. w Lublinie odbędzie się dwunasta ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Współczesne Media”, organizowana przez Katedrę Dziennikarstwa Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS.

Tematem spotkania będą „Współczesne dyskursy medialne”. Zawarte są w nim dwa założenia. Po pierwsze – zasadności wyodrębnienia kategorii dyskursu medialnego w przestrzeni komunikacyjnej dzielonej na dyskursy publiczny i prywatny; po drugie – dyskursywnego zróżnicowania komunikacji medialnej. Przyjmując te założenia, to znaczy, traktując pojęcie dyskursu medialnego jako konstrukt myślowy, obejmujący wiele nurtów i wspólnot komunikacyjnych, proponujemy wyróżnienie i analizę nie dyskursu medialnego, lecz dyskursów medialnych. Przy czym, uwzględniając dynamikę strategii dyskursywnych, przedmiot zainteresowania ograniczamy do współczesnych dyskursów medialnych.

Wybór tematu konferencji podyktowany był spostrzeżeniem zasadności zastosowania kategorii dyskursu we współczesnych badaniach nad mediami i praktyki prowadzenia tych badań przez badaczy wyrosłych z różnych tradycji naukowych. Organizatorzy wyrażają nadzieję, że kategoria ta będzie służyła dalszej integracji środowiska badaczy mediów.

W tegorocznej edycji wydarzenia udział wezmą naukowcy m.in. z Uniwersytetów: Warszawskiego, Jagiellońskiego, Wrocławskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Rzeszowskiego, Papieskiego Jana Pawła II, Łódzkiego i Śląskiego. Podczas paneli dyskusyjnych poruszone zostaną takie tematy jak m.in.: „Fake news jako kreator rzeczywistości”, „Telewizyjny dyskurs audycji informacyjnych na przykładzie prognozy pogody”, „Strach w medialnym dyskursie o pandemii COVID-19 w Polsce”, „Muzyka jako forma przekazu świata w dyskursie gier komputerowych”.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną – wydarzenie odbędzie się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams. Otwarcie konferencji zaplanowano na 22 kwietnia br. (czwartek) o godz. 9.00.

Fot. Joseph Mucira

    Informacje prasowe

    Data dodania
    20 kwietnia 2021