„Śladami polskiej historii” – obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja w Ogrodzie Botanicznym UMCS

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i NSZZ „Solidarność” UMCS zapraszają na żywą lekcję z dziejów Polski pn. „Śladami polskiej historii”, która odbędzie się 3 maja br. na terenie Ogrodu Botanicznego (ul. Willowa 60). Spotkanie ma na celu ukazanie wielowiekowej tradycji duchowej i materialnej Polski oraz pokazanie poprzez rekonstrukcje bogatej historii naszego narodu i walki o niepodległość. Przypomnimy ważne wydarzenia historyczne i wzbudzimy pamięć o bohaterach poprzednich pokoleń.

W programie:

13.00 – zwiedzanie Reduty Tadeusza Kościuszki, wybudowanej podczas walk w obronie Konstytucji 3 maja, które poprowadzi dr Mieczysław Kseniak;

13.30–16.00 – otwarcie „Miasteczka sarmackiego”, gdzie grupy rekonstrukcyjne przybliżą historię Polski z okresu XV–XVII w., prezentując uzbrojenie, zwyczaje oraz inscenizując walki białą bronią; w przygotowanie miasteczka włączą się grupy rekonstrukcji historycznych, działające na terenie województwa lubelskiego: Stowarzyszenie Krzewienia Wiedzy Historycznej Lubelska Chorągiew Husarska, Chorągiew Zamku w Zawieprzycach Atanazego Miączyńskiego Herbu Suche Komnaty, Stowarzyszenie Chorągiew Husarska Ziemi Lubelskiej, Bractwo rycerskie imienia Xięcia Jeremiego Wiśniowieckiego, Towarzystwo Pamięci 7-go Pułku Ułanów Lubelskich im. Gen. K. Sosnowskiego i Związek Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Lubelskiej;

16.30–18.00 – wspólne śpiewanie polskich pieśni patriotycznych z chórem „Beliniacy”.

Szczegółowych informacji udzielają:
– Edyta Karczmarska-Greguła, Ogród Botaniczny UMCS – organizacja wydarzenia, zwiedzanie Reduty Tadeusza Kościuszki,
– Jacek Kot, NSZZ „Solidarność” UMCS – grupy rekonstrukcji historycznych.

    Informacje prasowe

    Data dodania
    29 kwietnia 2022