II Ogólnopolskie Forum Szkół Partnerskich UMCS

Współpraca ze szkołami w ramach której Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oferuje opiekę merytoryczną, organizacyjną oraz możliwość udziału uczniów i nauczycieli w specjalnie organizowanych pokazach, warsztatach czy spotkaniach naukowych posiada wieloletnią tradycję. Działamy wspólnie już od 16 lat!

Setki tysięcy uczniów, tysiące godzin zajęć i ponad 130 szkół z 7 województw w Polsce – tak w telegraficznym skrócie można ująć funkcjonowanie Programu Szkoły Partnerskie UMCS, dzięki któremu popularyzujemy naukę wśród uczniów.

Biuro Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS serdecznie zaprasza szkoły partnerskie do udziału w II Ogólnopolskim Forum, które odbędzie się 6 czerwca 2024 roku w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka.

W związku z tym, że nasz Uniwersytet w tym roku obchodzi jubileusz 80-lecia istnienia, kierujemy zaproszenie do udziału w II Ogólnopolskim Forum Szkół Partnerskich także do wszystkich szkół imienia Marii Curie-Skłodowskiej, bez względu na ich uczestnictwo w partnerstwie. Oddając hołd patronce naszej Uczelni, chcielibyśmy zacieśnić współpracę z ośrodkami edukacyjnymi, które noszą jej imię.

Zapraszamy serdecznie na niezwykłe spotkanie z nauką i sztuką podczas II Forum Szkół Partnerskich UMCS.