I Ogólnopolskie Forum Szkół Partnerskich UMCS

Współpraca ze szkołami w ramach której Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oferuje opiekę merytoryczną, organizacyjną oraz możliwość udziału uczniów i nauczycieli w specjalnie organizowanych pokazach, warsztatach czy spotkaniach naukowych posiada wieloletnią tradycję. Nasze dobre RELACJE budujemy od przeszło 15 lat!

Setki tysiące uczniów, tysiące godzin zajęć i ponad 100 szkół z 7 województw w Polsce – tak w telegraficznym skrócie można ująć funkcjonowanie programu Szkoły Partnerskie UMCS, dzięki któremu nasza Uczelnia pozyskała cennych partnerów w ośrodkach edukacji podstawowej i ponadpodstawowej w całej Polsce. Z okazji jubileuszu Biuro Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS serdecznie zaprasza szkoły parnerskie do udziału w I Ogólnopolskim Forum Szkół Partnerskich UMCS „Siła Relacji”, które odbędzie się 6 czerwca 2023 roku w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka.