Humanistyka cyfrowa - badanie tekstu, obrazu i dźwięku

Lublin jest miejscem dorocznej konferencji konsorcjum naukowego polskiej humanistyki DARIAH-PL. UMCS, który należy do konsorcjum, jest głównym organizatorem spotkania wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a partnerami są Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych UMCS, Centrum Badania Gier Video UMCS, Centrum Badawczo-Rozwojowe e-Humanistyka UMCS oraz Ośrodek Brama Grodzka-Teatr NN w Lublinie.

Konferencja
"HUMANISTYKA CYFROWA – badanie tekstów, obrazów i dźwięku"
odbędzie się w dniach
26-27 listopada 2015 roku 
Początek obrad w Auli Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS
Lublin, Pl.Marii Curie-Skłodowskiej 4
godz. 9.00
Program i więcej informacji na stronie konferencji
http://2015.dariah.pl 

Humanistyka cyfrowa jest obecnie najdynamiczniej rozwijającym się nurtem badań naukowych. Na jej gruncie wypracowano szereg nowatorskich narzędzi i metod pozwalających na eksplorację współczesnej cyfrowej kultury i zdigitalizowanej przeszłości. Humanistyka cyfrowa rewolucjonizuje warsztat pracy współczesnego humanisty, jego metodologię, strategie interpretacyjne, środki komunikacji i sposoby prowadzenia badań oraz prezentacji ich wyników. Organizatorzy chcieliby, aby konferencja stała się okazją do wymiany doświadczeń wszystkich, którzy pracują w tej nowej optyce, a także promocją tego nurtu wśród bardziej klasycznie nastawionych badaczy. W szczególności mają nadzieję przedyskutować następujące zagadnienia:

1. Narzędzia pracy cyfrowego humanisty.
2. Metodologia badań.
3. Refleksja teoretyczna nad humanistyką cyfrową.
4. Przykłady projektów realizowanych przez cyfrowych humanistów.
5. Edukacja humanistyczna w dobie cyfrowej.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
prof. Andrzej Radomski, andrzejradomski64@gmail.com
Sekretarze:
dr Radosław Bomba, radoslawbomba@gmail.com
dr Ewa Solska, emurska@gmail.com

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    26 listopada 2015