Drzwi Otwarte 2014

21.03.2014

Co najmniej kilka tysięcy osób odwiedziło UMCS w ramach akcji „Drzwi Otwarte”, która odbyła się 21 marca br. pod hasłem „Wybierz swój klucz do sukcesu”. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się prezentowana przez Wydziały i Jednostki UMCS oferta edukacyjna, kulturalna i sportowa Uczelni.

W uroczystym otwarciu uczestniczyli: Rektor UMCS, prof. Stanisław Michałowski, prof. Barbara Hlibowicka-Węglarz, Prorektor ds. Kształcenia, oraz prof. sztuk muz. Urszula Bobryk, Prorektor ds. Studenckich. Obecni byli również Dziekani Wydziałów i Dyrektorzy Jednostek UMCS.

Magdalena Kozak-Siemińska

Fot. Robert Frączek, Aneta Adamska