Film Jubileuszowy 30-lecia "Wiadomości Uniwersyteckich"

Z okazji Jubileuszu 30-lecia "Wiadomości Uniwersyteckich" ukazał się film, zrealizowany przez Zespół Centrum Prasowego, prezentujący historię czasopisma uniwersyteckiego oraz wspomnienia osób je tworzących.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Piotr Kieraciński Redaktor naczelny "Forum akademickiego"; prof. Wiesław A. Kamiński współzałożyciel "Wiadomości Uniwersyteckich" rektor UMCS w latach 2005-2008; prof. Andrzej Kokowski z Instytutu Archeologii autor wielu artykułów w "Wiadomościach Uniwersyteckich" z zakresu archeologii i nie tylko; prof. Anna Łosowska emerytowany dyrektor Archiwum i Muzeum UMCS autorka licznych artykułów z historii Uniwersytetu jak i ludzi go tworzących.

W 22 minucie nagrania filmowego Pani prof. Anna Łosowska przypomniała historię idei wydawania czasopism informacyjnych na naszej Uczelni. Pierwsze próby zostały podjęte już w 1956 r., kiedy to zredagowano gazetkę uniwersytecką o charakterze podobnym do dzisiejszych "Wiadomości Uniwersyteckich", o tytule "Życie UMCS-u". Miało ono formę i profil zbliżony do dzisiejszych "Wiadomości", jednak po kilku latach zaprzestało swej działalności. Następne kroki podjęto w latach 60 za kadencji rektora G. L. Seidlera. Ukazało się wówczas kilka wydań maszynowej, powilanej wersji gazetki uniwersyteckiej, jej wydawanie również zostało zaniechane. Przełom nastąpił w 1976 r., kiedy to stworzono "Informator UMCS-u", niestety wybuch stanu wojennego zakończył jego istnienie. Powrócono do pomysłu w roku akademickim 1991/1992, kiedy to grono bardzo zasłużonych dla Uczelni osób powołało gazetkę uniwersytecką pod tytułem "Wiadomości Uniwersyteckie". Od tego momentu "Wiadomości Uniwersyteckie" są platformą informacji życia codziennego na Uczelni jak i jego wizytówką. Profesor A. Łosowska zauważyła, iż "przejęły jedną z form działalności archiwum uniwersyteckiego, jakim jest informacja o życiu uczelni”.

Serdecznie gratulujemy Jubileuszu i zapraszamy do zapoznania się z materiałem filmowym.

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    30 lipca 2021