Filar III. Państwo jako podmiot stosunków międzynarodowych w czasach zmiany

Celem „filaru” III. jest – z jednej strony – analiza państwa jako głównego podmiotu stosunków międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem polityki zagranicznej. Z drugiej strony analiza dynamiki i zmienności organizacji i funkcjonowania systemu międzynarodowego, tworzącego środowisko funkcjonowania państwa. Ze względu na specyfikę i polityki zagranicznej i organizacji i funkcjonowania systemu międzynarodowego wyodrębniona zostanie analiza procesu integracji europejskiej.

Zapoznaj się z abstraktami >>

 

Zakończenie rejestracji udziału w Kongresie!

 Rejestracja uczestnictwa w IV Ogólnopolskim Kongresie Politologii została zamknięta w dniu 6 lipca 2018 r. Serdecznie dziękujemy za przesłane aplikacje. Wkrótce przedstawimy ramowy program obrad.