Komitet Organizacyjny

Komitet Organizacyjny IV. Ogólnopolskiego Kongresu Politologii:

Prof. dr hab. Iwona Hofman – Przewodnicząca

Dr hab. Beata Surmacz

Dr hab. Wojciech Ziętara, prof. nadzw.

Dr hab. Lidia Pokrzycka, prof. nadzw.

Dr hab. Krystyna Leszczyńska (Prezes lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych)

Dr Kamil Fil

Dr Grzegorz Gil

Dr Ewa Godlewska

Dr Eleonora Kirwiel

Dr Dorota Maj

Dr Łukasz Lewkowicz

Dr Elżbieta Pawlak-Hejno

Dr Julita Rybczyńska

Dr Kinga Smoleń

Dr Anna Szwed-Walczak (Sekretarz lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych)

Dr  Michał Wallner

Dr Liliana Węgrzyn-Odzioba