Kontakt

Wydział Politologii UMCS

Plac Litewski 3
20-080 Lublin

centrala tel. (81) 537 60 00
fax (81) 537 60 20
e-mail: kongrespolitologii@umcs.pl

Faktury - anna.lewartowicz@poczta.umcs.lublin.pl

Sekretariat Kongresu:
dr Anna Szwed-Walczak - sekretarz
dr hab. Lidia Pokrzycka, prof. nadzw. - media społecznościowe
dr Michał Wallner - promocja, reklama
dr Elżbieta Pawlak-Hejno - hotele
dr Kamil Fil - hotele

(dane kontaktowe poszczególnych członków sekretariatu dostępne są w profilach osobowych, po kliknięciu w nazwisko)