Rada Programowa

Rada Programowa IV. Ogólnopolskiego Kongresu Politologii:

Prof. dr hab. Marek Pietraś – przewodniczący

Prof. dr hab. Walenty Baluk

Prof. dr hab. Henryk Chałupczak

Prof. dr hab. Grzegorz Janusz

Prof. dr hab. Ewa Maj

Prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko

Prof. dr hab. Krystyna Trembicka

Dr hab. Piotr Celiński, prof. nadzw.

Dr hab. Ewa Nowak-Treter, prof. nadzw.

Dr hab. Wojciech Sokół, prof. nadzw.

Dr hab. Dariusz Kondrakiewicz

Dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska

Dr hab. Jan Pleszczyński

Dr hab. Piotr Tosiek

Dr Jakub Olchowski

Dr Katarzyna Radzik-Maruszak