Komitet Jubileuszowy

Komitet Jubileuszowy XXV-lecia Wydziału Politologii:

prof. dr hab. Iwona Hofman
prof. dr hab. Marek Pietraś
dr hab. Wojciech Ziętara, prof. nadzw.
dr hab. Beata Surmacz
prof. dr hab. Jan Hudzik
prof. dr hab. Grzegorz Janusz
prof. dr hab. Ewa Maj
prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko
prof. dr hab. Stanisław Michałowski
prof. dr hab. Waldemar Paruch
dr hab. Wojciech Sokół, prof. nadzw.

prof. dr hab. Krzysztof Stępnik
prof. dr hab. Konrad Zieliński